Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Łęcznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Uwaga:
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne