Radca Prawny

Radca Prawny
Plac Kościuszki 5, pok. nr 13
→Ewa Chmiel
tel. 81-535-86-55
fax 81-752-02-42
e-mail:
ZAKRES ZADAŃ:

świadczenie pomocy prawnej Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza, komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym gminy nie zatrudniającym radców prawnych z wyjątkiem jednostek oświatowych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym