Radni IV kadencji (2002-2006)

24-11-2006,

Stanisław Adamczyk
Tadeusz Białek - Przewodniczący Rady Miejskiej
Krystyna Bronisława Borkowska
Kazimierz Dariusz Budka
Wojciech Jan Drozd - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Anna Gąsior
Bogusław Góral
Kazimierz Gruszczyk
Wit Grygiel
Roman Kościelski
Anna Krzyżanek
Leszek Kubiak
Janusz Włodzimierz Matysek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Józef Jan Matysiak
Roman Jerzy Medyński
Krzysztof Modest Mężyński
Piotr Wacław Nowak
Mirosława Józefa Pinda
Jan Skibiński
Zbigniew Stanisław Tadyniewicz
Alicja Wołosińska
 
Skład Komisji Stałych
 • Komisja rewizyjna
  Bogusław Góral - Przewodniczący Komisji
  Anna Krzyżanek
  Anna Gąsior
  Józef Matysiak
  Zbigniew Tadyniewicz
 • Komisja gospodarki finansowej i budżetu
  Jan Skibiński - Przewodniczący Komisji
  Krystyna Borkowska
  Stanisław Adamczyk
  Anna Gąsior
  Kazimierz Budka
  Wit Grygiel
 • Komisja rolnictwa
  Wit Grygiel - Przewodniczący Komisji
  Piotr Nowak
  Roman Medyński
  Zbigniew Tadyniewicz
  Jan Skibiński
 • Komisja inwestycji, gospodarki komunalnej, urbanistyki, architektury i ochrony środowiska
  Leszek Kubiak - Przewodniczący Komisji
  Wojciech Drozd
  Zbigniew Tadyniewicz
  Bogusław Góral
  Roman Kościelski
  Janusz Matysek
  Roman Medyński
 • Komisja kultury, sportu turystyki i spraw młodzieży
  Stanisław Adamczyk - Przewodniczący Komisji
  Bogusław Góral
  Roman Kościelski
  Krzysztof Mężyński
  Józef Matysiak
  Leszek Kubiak
 • Komisja ds. bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
  Krzysztof Mężyński - Przewodniczący Komisji
  Kazimierz Budka
  Mirosław Pinda
  Piotr Nowak
  Józef Matysiak
  Kazimierz Gruszczyk
 • Komisja oświaty
  Anna Gąsior - Przewodniczący Komisji
  Stanisław Adamczyk
  Wit Grygiel
  Janusz Matysek
  Wojciech Drozd
  Anna Krzyżanek
 • Komisja zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej
  Mirosława Pinda - Przewodniczący Komisji
  Roman Kościelski
  Krystyna Borkowska
  Anna Krzyżanek
  Piotr Nowak
  Krzysztof Mężynski
  Kazimierz Gruszczyk
 • Komisja Etyki
  Kazimierz Gruszczyk - Przewodniczący Komisji
  Mirosława Pinda
  Kazimierz Budka
  Roman Kościelski
  Wojciech Drozd
  Roman Medyński

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza