Radni VI kadencji (2010-2014)

05-12-2014, 12:28

Radni VI kadencji

Krystyna Borkowska Stanowisko: Przewodniczący Rady
Krzysztof Matczuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady
Janusz Matysek Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady - 03.04.2014r. wygaśnięcie mandatu

Mariusz Fijałkowski
Marzena Florek
Bogusław Góral
Jacek Kubicki
Zuzanna Lekan
Grzegorz Lendzion
Zbigniew Łagodziński
Krzysztof Mężyński
Roman Misiewicz
Piotr Nowak
Małgorzata Olech
Sebastian Pawlak
Grzegorz Pelica
Sławomir Pogonowski
Jan Skibiński
Lech Tor
Katarzyna Warszawska - Krakowiak
Teresa Wnuk
Antoni Kotuła - w dniu 28 maja 2014 roku złożył ślubowanie

Komisja rewizyjna
Teresa Wnuk - Przewodniczący
Bogusław Góral - Zastępca Przewodniczącego
Roman Misiewicz 
Mariusz Fijałkowski
Grzegorz Lendzion
Jacek Kubicki


Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Architektury 
Janusz Matysek - przewodniczący 03.04.2014r. wygaśnięcie mandatu
Zbigniew Łagodziński - przewodniczący od 28.05.2014 r.
Antoni Kotuła
Sebastian Pawlak
Roman Misiewicz
Jan Skibiński
Zuzanna Lekan
Lech Tor  

Komisja Gospodarki Finansowej i Budżetu
Jan Skibiński - Przewodniczący
Lech Tor
Sebastian Pawlak
Małgorzata Olech
Zbigniew Łagodziński
Zuzanna Lekan
Teresa Wnuk

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Piotr Nowak - Przewodniczący
Antoni Kotuła
Krzysztof Mężyński
Teresa Wnuk
Roman Misiewicz
Lech Tor

Komisja Oświaty 
Krzysztof Matczuk - Przewodniczący
Grzegorz Pelica
Marzena Florek
Grzegorz Lendzion
Sławomir Pogonowski
Janusz Matysek  03.04.2014r. wygaśnięcie mandatu
          
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Charytatywnej
Katarzyna Warszawska - Przewodniczący
Małgorzata Olech
Jacek Kubicki 


Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego
Krzysztof Mężyński - Przewodniczący
Katarzyna Warszawska
Grzegorz Pelica
Piotr Nowak
Mariusz Fijałkowski
Sebastian Pawlak

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży
Bogusław Góral - Przewodniczący
Sławomir Pogonowski
Marzena Florek
Jacek Kubicki
Krzysztof  Matczuk

Komisja Etyki
Lech Tor - Przewodniczący
Mariusz Fijałkowski
Krzysztof  Matczuk

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza