Dodano: 2007-01-10 00:00:00

24 stycznia budżetowa sesja Rady Miejskiej

Na 24 stycznia została zwołana IV sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad będzie uchwalenie tegorocznego budżetu gminy.
Przewidywany porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Łęcznej. Początek obrad - godz. 12.00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
a) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łęczna na 2007 rok,
 
b) wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego Gminy Łęczna na lata 2004-2013.

7. Podjęcie uchwały budżetowej na 2007 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie uzasadnienia Burmistrza do projektu uchwały,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu uchwały budżetowej,
d) odczytanie opinii Komisji Stałych i Komisji Gospodarki Finansowej i Budżetu,
e) odczytanie uzasadnienia Burmistrza dotyczącego nie uwzględnionych w projekcie budżetu ostatecznych wniosków Komisji Gospodarki Finansowej i Budżetu,
f) dyskusja nad projektem budżetu,
g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007,
b) ustalenia regulaminu określającego rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania,
c) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale,
d) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej,
e) powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia jej regulaminu,
f) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęcznej na 2007 rok,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania czasopisma Pt. „Biuletyn Informacyjny”,
h) stwierdzenia zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej
9. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij