Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI

Urząd Miejski w Łęcznej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej leczna.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 23-10-2019
Data ostatniej aktualizacji: 27-07-2022
Data sporządzenia deklaracji (ostatnia aktualizacja): 27-07-2022
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.

Nie wszystkie elementy na stronie spełniają kryterium kontrastu, strona umożliwia przełączenie na wysoki kontrast.

Pojawią się błędy w semantyce html.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

ESC – anulowanie podpowiedzi

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Mikołajewska, justynam@um.leczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  815358602. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miejskiego w Łęcznej:

Plac Kościuszki 5

- Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Na parterze po prawej stronie znajduje się biuro obsługi interesanta, w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością.
- Przed Urzędem Miejskim znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
- Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze budynku.
- Brak windy oraz platformy podnośnika na I piętro.
- W budynku brak pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Istnieją wyróżnienia początku i końca biegu schodów za pomocą kontrastowego koloru.
- Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Plac Kościuszki 22

- Budynek wyposażony w podjazd do drzwi wejściowych do sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej.
- Od strony Placu Kanałowego  znajduję się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
- Istnieją wyróżnienia początku i końca biegu schodów za pomocą kontrastowego koloru.
- Urząd Miejski w Łęcznej nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
- Brak windy oraz platformy podnośnika na I piętro.

Plac Kościuszki 28

- Przy Placu Kościuszki  znajduję się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
- Istnieje wyróżnienie różnicy poziomów przed wejściem do budynku.
- Brak toalety dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- W budynku brak dostępu do korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij