Dodano: 2022-09-15 10:34:56

II Konferencja naukowo - metodyczna w Łęcznej – zachęcamy do zapisów

II Konferencja naukowo - metodyczna w Łęcznej – zachęcamy do zapisów

24 września w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej przy ul. Piłsudskiego 12 odbędzie się II Konferencja naukowo-metodyczna w Łęcznej zatytułowana „Jak współczesny świat zmienia uczniów i nauczycieli?”

Organizatorami konferencji są Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej oraz Fundacja Kopalnia Wiedzy z Łęcznej.

Patronat nad konferencją sprawuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Gmina Łęczna. Patronat honorowy nad konferencją objęli Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misuik oraz Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli z regionu Lubelszczyzny, ale organizatorzy zapraszają do udziału wszystkie osoby z całej Polski, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • wykonują zawód nauczyciela,
  • prowadzą badania naukowe z zakresu edukacji,
  • są zatrudnione w poradni psychologiczno-pedagogicznej, kuratorium oświaty, ośrodku doskonalenia nauczycieli lub bibliotece pedagogicznej.

Konferencja organizowana jest po raz drugi, ale będzie organizowana cyklicznie co roku. Pierwsza konferencja naukowo-metodyczna w Łęcznej zatytułowana ,,Jak skutecznie kształcić współczesnych uczniów?” odbyła się w dniu 8 lutego 2020 roku.

Planowana liczba uczestników wynosi 120. Udział w konferencji jest bezpłatny. Celem jest analiza kryzysów w społeczeństwie i poszukiwanie sposobów ich łagodzenia w oświacie, budowanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, poprawa skuteczności nauczania w placówkach oświatowych, poznanie metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przegląd multimedialnych pomocy dydaktycznych, promowanie w środowisku oświatowym tematyki bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, zintegrowanie środowiska oświatowego i wymiana doświadczeń. Zagadnienia te są bardzo istotne dla polityki edukacyjnej państwa, służą rozwojowi rozwiązań innowacyjnych i nowatorskich w nauczaniu, mają na celu doskonalenie umiejętności nauczycieli, a w konsekwencji również uczniów.

Organizacja konferencji pozytywnie wpłynie na integrację oraz rozszerzenie współpracy placówek oświatowych. W programie konferencji przewidziano wykłady i warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości, m.in. nauczycieli akademickich oraz ekspertów i doradców metodycznych. Konferencja ma zasięg ogólnopolski, dotyczy ważnych i uniwersalnych zagadnień z punktu widzenia edukacji, wychowania i wykształcenia młodego pokolenia. Tytuł tegorocznej konferencji „Jak współczesny świat zmienia uczniów i nauczycieli?” odzwierciedla różnorodność problemów, z którymi obecnie spotykają się wszyscy uczestnicy procesu kształcenia.

„Uczeń sprzed 20 lat to zupełnie inny uczeń niż ten, z którym mamy do czynienia teraz, a jeszcze inny będzie uczeń za kolejne 20 lat” – mówi dr Agnieszka Gandzel, adiunkt w Katedrze Metod i Technik Nauczania Wydziału Podstaw Techniki. „Nie możemy patrzeć na szkołę przez pryzmat pruskiego systemu, w którym od lat nic się nie zmienia, w którym uczniowie siedzą bez ruchu w ławkach, odwróceni do siebie plecami, bez możliwości dyskusji.

Współczesny uczeń powinien posiadać kompetencje XXI wieku – umieć dostosować się do zmiennych sytuacji, być kreatywny, empatyczny, myśleć logicznie i krytycznie, radzić sobie ze stresem, powinien rozpoznać swoje mocne i słabe strony, by móc w pełni się rozwijać. Do tego powinna zmierzać współczesna szkoła.” „Współczesny świat stawia przed uczniami, nauczycielami, ale też przed rodzicami coraz  trudniejsze wyzwania. Pandemia czy wojna w Ukrainie wiążą się z koniecznością reorganizacji wielu działań, z których – w mojej opinii – każdy z trzech podmiotów edukacyjnych, mimo wielu trudności, wywiązuje się bardzo dobrze. Dostosowanie form pracy podczas edukacji zdalnej, zrozumienie drugiego człowieka zamkniętego w czterech ścianach, ale też tego, który musiał uciekać z rodzinnego domu – to zadania, których w ostatnim czasie musieliśmy się podjąć” – dodaje dr Ewa Łazuka, prodziekan ds. studenckich.

Pani mgr Beata Michalak – polonistka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej – podkreśla, że „współczesny świat zmienia nie tylko uczniów, ale też nauczycieli. Dzisiejsi pedagodzy to ludzie światli, wykształceni. Obecnie nauczyciel w szkole pełni często rolę opiekuna, pielęgniarki, terapeuty czy organizatora różnego rodzaju imprez. Jego funkcja nie sprowadza się wyłącznie do przekazywania wiedzy.” Pani mgr Małgorzata Zielińska – nauczyciel bibliotekarz w tej samej szkole dodaje, że „współczesna szkoła to taki pociąg, który jedzie po dwóch szynach. Jedna szyna to umiejętności akademickie, a druga to umiejętności społeczno-emocjonalne. Jeśli zapomnimy o rozwijaniu jednej z tych umiejętności, nasz pociąg się wykolei. Obserwujemy, ile dzieci nie radzi sobie obecnie z trudnościami, jak wiele obowiązków i ciężarów spoczywa na ich barkach, jak bardzo stres odbiera im radość z nauki. Dlatego jako nauczyciele i rodzice powinniśmy umieć rozpoznawać, co dzieje się z młodym człowiekiem i jak możemy mu pomóc.”

„Dodatkowo technicyzacja i cyfryzacja bardzo zmieniają współczesny świat” – uzupełnia Pani mgr Agnieszka Niedzielska-Krukowska – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. „Nicholas Carr – badacz sieci, powiedział, że tyle informacji, ile dociera do nas jednego dnia, do człowieka średniowiecznego docierało przez całe życie. To pokazuje, jak wielkim narzędziem jest Internet i że warto uczyć korzystać z niego mądrze. Warto rozwijać w uczniach myślenie krytyczne, które pozwoli im odróżniać opinie od faktów, prawdę od fałszu.”

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji. Szczegóły dotyczące konferencji oraz link do rejestracji są dostępne na stronie: https://konferencja-nm.pollub.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij