Dodano: 2007-01-26 00:00:00

Konkurs fotograficzny „Łęczna ma już 540 lat”

Pod patronatem Burmistrza Łęcznej Teodora Kosiarskiego Koło Fotograficzne przy SP nr 4, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Filia nr 3 w Łęcznej zorganizowały konkurs fotograficzny „Łęczna ma już 540 lat”.

Termin nadsyłania prac do 15 maja 2007 r. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnik może złożyć do 5 zdjęć, które powinny w sposób ciekawy przedstawiać wygląd naszego miasta. Praca powinna być podpisana, a format zdjęć wynosić 15 x 21 cm. W sekretariacie Szkoły można również składać zdjęcia cyfrowe zapisane na płycie.
Zdjęcia można przesłać pocztą na adres: Szk. Podst. Nr 4, ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna oraz zdjęcia cyfrowe pocztą elektroniczną na adres:  

Zdjęcia będą publikowane na stronie: www.leczna.scholaris.pl, gdzie będą walczyć o nagrodę internauty.
Dla zwycięzców dyplomy i nagrody.
 
REGULAMIN

1. Cel konkursu:
  • stworzenie aktualnej dokumentacji fotograficznej naszego miasta:
  • poprzez fotografię uwrażliwianie społeczeństwa na piękno Łęcznej;
  • integrowanie społeczeństwa ze swoją miejscowością;
  • rozwijanie pasji fotografowania;
  • uczczenie 540 rocznicy nadania praw miejskich Łęcznej.
2. Organizatorzy konkursu:
  • Koło Fotograficzne przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej;
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Filia nr 3 w Łęcznej.
3. Współorganizatorzy, finansowanie konkursu:
  • Urząd Miasta w Łęcznej;
  • Zakład Fotograficzny Kodak Express w Łęcznej.
4. Konkurs kierowany jest do uczniów z szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dorosłych.

5. Prace konkursowe powinny w sposób ciekawy przedstawiać wygląd naszego miasta: dawne budownictwo i nowoczesną architekturę ukazaną w dzień i w nocy, w dni słoneczne i deszczowe, przy wschodzie i zachodzie słońca.

6. Konkurs trwa od 15 stycznia do 15 maja 2007 r.

7. Autor może złożyć na konkurs nie więcej niż pięć prac.

8. Format zdjęć powinien być w rozmiarze min. 15cmx21cm. (dla uczniów dopuszcza się również zdjęcia w mniejszym formacie, ale tylko z dołączonym negatywem).

9. Na konkurs można również przesłać prace cyfrowe bez obróbki komputerowej spełniające następujące warunki: rozdzielczość 300dpi, rozmiar min. 2000x3000 pikseli, format JPEG

10. Na odwrocie każdego zdjęcia należy podać imię i nazwisko, wiek, adres e-mail lub nr telefonu autora oraz tytuł zdjęcia, a uczniowie dodatkowo nazwę i adres szkoły.

11. Prace oraz wypełnioną kartę uczestnictwa należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 4 lub do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Filia nr 3 w Łęcznej w terminie do 15 maja 2007. Zdjęcia cyfrowe można przesyłać na adres:

12. Oceny prac, wyboru zdjęć do wystawy oraz podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

13. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

14. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione w dwóch kategoriach:

a. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów;
b. pozostała młodzież i dorośli.

15. Dodatkowo przewidziana jest Nagroda Internauty za pracę, która uzyska najwięcej głosów.

16. Prace nagrodzone oraz cieszące się największym uznaniem Jury zostaną wyeksponowane na specjalnych wystawach poświęconych konkursowi, tym samym wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają bezterminową zgodę na publikację swoich prac na w/w wystawach

17. Wyniki konkursu od 25 maja 2007 r. będą dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.leczna.scholaris.pl

18. W dniu 1 czerwca 2007 r. w Centrum Kultury w Łęcznej zostanie otwarta pokonkursowa wystawa najlepszych prac i odbędzie się podsumowanie konkursu z jednoczesnym wręczeniem nagród, wyróżnień oraz dyplomów.

19. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów.

20. Udział w konkursie jest bezpłatny.

21. Nadsyłając zdjęcia na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Organizatorów i przetwarzanie ich do celów związanych z konkursem oraz zgadza się na bezpłatne wykorzystywanie zdjęć.

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, telewizji, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac wraz z prawem do wykorzystania wyników tych opracowań.

23. Nadesłanie zdjęć na konkurs i wypełnienie karty uczestnictwa jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do przysłanych zdjęć i uznaniem powyższego regulaminu.

24. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów konkursu.

25. Koordynatorem konkursu jest Pan Witold Muszyński - opiekun koła fotograficznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij