Dodano: 2020-09-30 14:41:37

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego następujące projekty uchwał:

- projekt Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021roku (akt prawa miejscowego) 
- projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (konsultowany fakultatywnie) 
- projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (konsultowany fakultatywnie)

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) 
Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji: 
Urząd Miejski w Łęcznej 
Pl. Kościuszki 5 
21-010 Łęczna

Adres poczty elektronicznej: info@um.leczna.pl

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 30.09.2020 r. do 14.10.2020 r.

Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Spraw Obywatelskich. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji: 
- nazwy i adresu siedziby organizacji, 
- numer wpisu do właściwego rejestru, 
- danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
- fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania w tym trybie. 
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Projekty w załącznikach.
 


 

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij