Dodano: 2023-01-27 11:27:31

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/341/2022 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność p

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/341/2022 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lubel. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/341/2022 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)

Forma przeprowadzenia konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie na adres: Urząd Miejski w Łęcznej, Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@um.leczna.pl lub na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej, ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@mops.leczna.pl.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 27.01.2023 r. do 10.02.2023 r.

Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Spraw Obywatelskich. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

- nazwy i adresu siedziby organizacji,

- numer wpisu do właściwego rejestru,

- danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji

- fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające ww. danych lub złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania w tym trybie. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Projekt w załączniku.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij