Dodano: 2021-04-06 11:53:37

Konsultacje w sprawie zmiany statutów sołectw

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Łęcznej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany statutów sołectw

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej nr XLVI/336/2006 z dnia 11 października 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łęczna Burmistrz Łęcznej zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Poddaje się konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Łęczna.
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10 kwietnia do 10 maja 2021 roku.
 3. Konsultacje będą przeprowadzone na terenie wszystkich sołectw gminy Łęczna.
 4. Formą przeprowadzenia konsultacji będą, przekazane do Urzędu Miejskiego w Łęcznej:
  1. wnioski organów jednostek pomocniczych Gminy,
  2. ankiety i wnioski mieszkańców.
 5. Forma przeprowadzenia konsultacji wybrana została w związku z §26 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512 z póź.zm.)
 6. Wzór ankiety, o której mowa w ust.4 pkt 2 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 7. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.4 pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia

§ 2

Ustala się następujące terminy i tryb przeprowadzenia konsultacji:

 1. do dnia 10 kwietnia 2021 r. zostanie przekazany projekt konsultowanej uchwały sołtysom wszystkich sołectw gminy Łęczna,
 2. do dnia 10 kwietnia 2021 r. o treści niniejszego zarządzenia oraz konsultowanej uchwały informuje się lokalne i regionalne środki masowego przekazu.
 3. do dnia 10 kwietnia 2021 r. zamieszcza się informację o treści niniejszego zarządzenia oraz konsultowanej uchwały w gminnym Biuletynie Informacyjnym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej - www.leczna.pl oraz na tablicach i słupach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
 4. do 10 maja 2021 r. sołtysi przekazują do Urzędu Miejskiego w Łęcznej wnioski, o których mowa w §1 ust.4 pkt 1.
 5. do 10 maja 2021 r. mieszkańcy przekazują do Urzędu Miejskiego w Łęcznej ankiety i wnioski, o których mowa w §1 ust.4 pkt 2.
 6. do 15 maja 2021 r. zespół, o którym mowa w §3 podsumowuje zgłoszone wnioski i przeprowadza analizę wyników konsultacji.

§ 3

Powołuję zespół do przyjmowania zgłoszonych wniosków, ich podsumowania i analizy wyników konsultacji w składzie:

 • Jerzy Małek
 • Agnieszka Zabłotna
 • Anna Cielma

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Łęczna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W załączniku znajdują się zesnakowana uchwała, zarządzenie oraz pozostałe załączniku.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij