Dodano: 2006-12-18 00:00:00

Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy audytor wewnętrzny

Łęczna 2006-12-14

Urząd Miejski w Łęcznej, Plac Kościuszki 5
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:
audytor wewnętrzny
 • Miejsce wykonywania pracy: Łęczna, Urząd Miejski, Plac Kościuszki 5
 • Określenie stanowiska urzędniczego: samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego.
 • Wymagania związane ze stanowiskiem:

  wymagania niezbędne:

  osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia lub prawo,
  - posiada obywatelstwo polskie,
  - złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),
  - posiada łącznie co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 2 letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
  - posiada znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej,
  - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  Wymagania dodatkowe:

  w zakresie umiejętności zawodowych:

  a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność korzystania z Internetu

  w zakresie predyspozycji osobowościowych:

  b) wnikliwość, elastyczność,dyskrecja,dokładność,odpowiedzialność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, kreatywność i zdolność analitycznego myślenia.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku audytora wewnętrznego.
  Przepisy art. 48,53,55-57 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765).

  Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny
  b) życiorys - curriculum vitae
  c) zaświadczenie wydane przez Ministra Finansów o złożeniu egzaminu na audytora wewnętrznego w sektorze publicznym z wynikiem pozytywnym,
  d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
  e) kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach,
  f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. Nr 125,poz. 869 z 2006r. zał Nr 1)
  g) pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  h) pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji
  i) kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  j) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności np. referencje
  W miarę możliwości prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście do Urzędu Miejskiego w Łęcznej, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5 lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Audytor wewnętrzny” w terminie do 2007-01-05 włącznie.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (lecznagw. e-bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Plac Kościuszki 5.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij