Dodano: 2023-06-02 08:26:54

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - nabór

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - nabór

Uchwałą Nr LXX/387/2023 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został wyznaczony na terenie Gminy Łęczna obszar rewitalizacji. Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje: 58,38 ha osiedla Samsonowicza, 8,60 ha Sołectwa Podzamcze i 53,27 ha osiedla Stare Miasto.


 
W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Łęcznej Uchwały Nr LXXI/398/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030”, w terminie 05.06.2023 r. – 09.07.2023 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030”. Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być:
•    zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Łęczna,
•    kompleksowe (działania ujęte w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie).

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypełnionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.
Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do: osób fizycznych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, kół, klubów, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji. Pod uwagę będą brane tylko formularze wypełnione w pełni (wszystkie pola formularza).

Wypełniony formularz, w terminie od dnia 05.06.2023 r. do dnia 09.07.2023 r. można składać:
•    elektronicznie – przesłanie na adres e-mail: info@um.leczna.pl
•    papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna (w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE - GPR”),
•    papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, Biuro Obsługi Interesanta na parterze, w godzinach pracy Urzędu, w kopercie opisanej „PRZEDSIĘWZIĘCIE - GPR”. 

Nie będą rozpatrywane wnioski:
•    bez danych kontaktowych,
•    przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym .
Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030!

Uchwała o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

*Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij