Dodano: 2023-05-11 07:31:41

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna

Zmiana nr 2 studium obejmuje:

  1. zmiany na rysunku studium w zakresie 70 obszarów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
  2. zmiany w ustaleniach tekstowych studium w zakresie podstawowych parametrów zabudowy i zagospodarowania, w tym minimalnej powierzchni i minimalnej szerokości działek, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany nr 2 studium na środowisko.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść wnioski do zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

  • Wnioski do zmiany studium mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Wnioski należy wnosić na piśmie do Burmistrza Łęcznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2023 r.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij