Dodano: 2023-06-01 10:47:05

Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej - podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Łęczna na lata 2023 – 2030

Ogłoszenie Burmistrza Łęcznej  - podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Łęczna na lata 2023 – 2030

Burmistrz Łęcznej zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Łęcznej uchwały nr LXXI/398/2023 z dnia 31 maja 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2023-2030.

Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LXX/387/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łęczna, jako obszar gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Dokument będzie stanowił podstawę do realizowania procesu rewitalizacji w Gminie Łęczna. Realizowane przedsięwzięcia będą odpowiedzią na zdiagnozowane na obszarze gminy problemy i zjawiska kryzysowe, mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia wszystkich grupy społecznych, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, a jej uzupełnieniem są działania w obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym.

Dokument zostanie opracowany w sposób partycypacyjny. Przy jego tworzeniu wykorzystane zostaną opinie i uwagi mieszkańców, partnerów społeczno-gospodarczych oraz innych podmiotów reprezentujących: społeczeństwo obywatelskie, jednostki działające na rzecz ochrony środowiska oraz instytucje odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij