Dodano: 2007-02-23 00:00:00

Otwarty nabór kandydatów na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Łęczna, 22.02.2007 r.

Urząd Miejski w Łęcznej, Plac Kościuszki 5
ogłasza
otwarty nabór kandydatów na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, preferowane doświadczenie w prowadzeniu księgowości

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
 • znajomość pracy na komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla gruntów nie gospodarstw rolnych (nr 81-98) gospodarki nieuspołecznionej - obsługa komputera w tym zakresie:
  - wprowadzanie zmian geodezyjnych
  - wydawanie decyzji korygujących wymiar
  - prowadzenie kart nieruchomości
  - wydawanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub o rozłożeniu na raty
  - kontrola zgodności składanych informacji
  - przekazywanie poleceń przypisu, odpisu do referatu księgowości
 2. Sporządzanie wydruków komputerowych ksiąg w terminach określonych przepisami prawa.
 3. Bieżące księgowanie wpływów opłaty skarbowej
  - uzgadnianie wpływów z księgowością budżetową
  - wydawanie decyzji na zwrot opłaty skarbowej
  - zamykanie roku podatkowego w zakresie w/w opłaty
 4. Prowadzenie rejestru psów:
  - księgowanie wpływów
  - wydawanie decyzji o wymiarze
  - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
  - zamykanie roku podatkowego w zakresie w/w podatku
 5. Wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży znaczków dla psów, prowadzenie rejestru faktur oraz przekazywanie kopii do referatu finansowego.
 6. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o stanie zaległości (w odpowiedzi na pisma)
 7. Załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników.
 8. Spisywanie protokołów o stanie majątkowym.

Wymagane dokumenty:

- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu)
- kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego
- list motywacyjny
- curriculum vitae
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. Nr 125, poz. 869 z 2006 r.)
- pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, o niekaralności z przestępstwo popełnione umyślnie
- pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla celów rekrutacji
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności.

W miarę możliwości prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać/przesłać w kopercie do tut. Urzędu Miejskiego w Łęcznej, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5 z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych" w terminie do 9 marca 2007 r. włącznie.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (lecznagw.e-bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej UM Łęczna przy Placu Kościuszki 5.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij