Dodano: 2020-02-10 08:17:32

OZE dla przedsiębiorców - spotkanie informacyjne

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach, które odbędzie się 11 lutego 2020 r. Po raz kolejny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. na:

- Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej  trzeciej generacji,
- Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania  energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci),
- Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,
- Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 372 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł.
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: zgodnie z programami pomocy publicznej
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:  dla przedsiębiorstw z sektora MŚP   2 500 000,00 PLN, dla spółek prawa handlowego   3 000 000,00 PLN

Dokumentacja konkursowa do opisanego Działania znajduje się na stronie internetowej: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/4-2-produkcja-energii-z-oze-w-przedsiebiorstwach-1/   

Wnioski można składać w terminie od 13.01.2020 r. – 28.02.2020 r. do godziny 15:00:00

Rejestracja uczestników na spotkanie prowadzona jest poprzez stronę internetową: https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/83  

Termin spotkania: 11 lutego (wtorek), Miejsce spotkania: Lublin, Informacje dotyczące miejsca spotkania, zostaną przesłane drogą mailową osobom zakwalifikowanym, w piątek 7 lutego 2020 r.

Godziny spotkania: 10.00-13.00

Spotkanie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. LAWP w Lublinie nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie informacyjne. Liczba uczestników ograniczona.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie  z siedzibą przy ul. .Wojciechowskiej 9A, 20-704Lublin, adres e-mail: lawp@lubelskie.pl, tel. (81) 462 38 00.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie wykorzystane na potrzeby szkolenia z  zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie LAWP w Lublinie z siedzibą w Lublinie, to: ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin, adres e-mail: iod@lawp.eu, tel. (81) 462 38 88.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ umownym/ warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij