Dodano: 2007-05-08 00:00:00

Propozycje zgłoszone w ramach konsultacji z mieszkańcami Osiedla Stare Miasto dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji

Kilkadziesiąt propozycji mieszkańców Starego Miasta do Programu Rewitalizacji przeanalizowali członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Przygotowania i Wdrożenia Programu Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej powołanego przez Burmistrza Łęcznej.


Konsultacje społeczne spotkały się z olbrzymim odzewem mieszkańców Starego Miasta. Każda z propozycji została poddana wnikliwej analizie i zdecydowana większość zgłoszonych pomysłów znajdzie się w Programie Rewitalizacji Starego Miasta. Jego przyjęcie planowane jest na lato tego roku.

Tymczasem w ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz projektów wykonawczych na:
 • drogi, odwodnienie i oświetlenie na Rynku III
 • remont dachów i elewacji pięciu budynków wspólnot mieszkaniowych na Rynku III
 • rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego
Poniżej zamieszczamy wszystkie propozycje mieszkańców, zgłoszone do Urzędu Miejskiego w ramach konsultacji społecznych.

REWITALIZACJA STAREGO MIASTA - PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW
RYNEK I
 • Budowa miejsca reprezentacyjnego, utworzenie skweru, fontanna w centralnym miejscu, źródełko wody pitnej, latarnie w starym stylu, ławeczki.
 • Budowa pomnika o charakterze patriotycznym.
 • Toaleta pod ziemią.
 • Plac zabaw dla małych dzieci.
 • Kawiarnia sezonowa.
 • Wycięcie drzew i urządzenie Rynku I jako terenu rekreacyjnego.
  - Całość wybrukowana kostką z zachowaniem wygospodarowanych terenów zielonych.
  - W miejsce wyciętych drzew nasadzona ozdobna roślinność niskopienna.
  - Powiększony parking dla samochodów od strony południowej.
  - Wkomponowany nowoczesny plac zabaw, który nie zakłócałby formy Rynku I.
  - Rozrzucone po kilku budynkach referaty UM skupione w jedno miejsce.
  - Przeprowadzić kapitalny remont budynku przy Placu Kościuszki 2 (ZOSIP).
  - Remont kapitalny chodników i zagospodarowanie terenów zielonych od strony zachodniej przy budynku po restauracji "Pojezierze".
RYNEK II
 • Stworzenie miejsca do imprez masowych, budowa studni na wzór Kazimierza.
 • Budowa pomnika o charakterze patriotycznym.
 • Przeniesienie targów pod Mustang.
 • Wyeksponowanie starej pompy (ujęcia wody).
 • Stylowe stragany do sprzedaży określonych towarów - sprzedaż stała.
 • Dostosowanie placu do organizowania imprez masowych.
 • Trasy rowerowe dla dzieci, skate park.
 • Odwodnienie Rynku II.
 • Bezwzględna rozbiórka baraku (pawilonu handlowego przy ulicy Rynek II).
 • Przeniesienie dzika z placu przy Targowej na Rynek II.
 • Wymiana chodników, naprawa jezdni.
 • Likwidacja budynków inwentarskich oraz różnych drewnianych szop i garaży.
 • Przywrócenie dawnej działalności handlowej i usługowej na Rynku II (małe sklepiki z upominkami, kawiarenki i zakłady usługowe).
 • Wymiana oświetlenia, ławek, naprawa elewacji budynków prywatnych i gminnych.
 • Szczegółowe sprzątanie po targu.
 • Poprawa bezpieczeństwa.
 • Rewitalizacja placu jarmarkowego.
RYNEK III
 • Przebudowa placu zabaw dla dzieci z elementów drewnianych.
 • Stworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w dolinie rzeki Wieprz przy Rynku III - miejsca na ogniska, miejsca wyznaczone do kąpieli w rzece Wieprz, plaża do rodzinnych wypoczynków, piaszczyste boisko do piłki siatkowej, molo, przystań kajakowa, wypożyczalnia sprzętu, kładka łącząca oba brzegi rzeki.
 • Wymiana linii energetycznych na podziemne, wymiana oświetlenia ulicy.
 • Budowa parkingu od strony skweru przy blokach nr 33, 34, 35.
 • Przebudowa chodników na nawierzchnię z kostki.
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy blokach nr 34, 35.
 • Wymiana ocieplenia budynków nr 33, 34, 35.
 • Wymiana okien na klatce schodowej w bloku nr 34.
 • Powiększenie placu zabaw dla dzieci i postawienie ławek.
 • Rozbiórka walącego się budynku przy boisku koszykówki.
 • Wykonanie asfaltowej drogi od ul. Łańcuchowskiej przy bloku nr 33 z uwzględnieniem zatok parkingowych.
 • Generalny remont ulic i ciągów pieszych - nawierzchnia w kostce brukowej/betonowej.
 • Przeprojektowanie skweru z uwzględnieniem miejsc parkingowych, placu zabaw dla dzieci.
 • Wymiana elewacji z płyt azbestowych oraz remont dachów, wymiana okien i drzwi na częściach wspólnych w blokach przy Rynku III 33, 34, 35 oraz Placu Kanałowym nr 31, 33.
 • Przywrócenie historycznych ciągów komunikacyjnych (pieszych) w kierunku rzek Wieprz i Świnka dla celów rekreacyjnych.
 • Wstrzymanie postępującej degradacji środowiska naturalnego, likwidacja bazy transportowej przy ujściu Świnki do Wieprza.
 • Uporządkowanie zdewastowanych obiektów i nieruchomości szpecących estetykę tej części miasta.
PLAC KANAŁOWY
 • Remont ulicy - jezdnia i chodniki w kostce.
 • Oświetlenie ulicy wymienić na linie podziemne.
 • Posesje prywatne doprowadzić do estetycznego wyglądu.
 • Zabronić zanieczyszczania ulic - wylewanie nieczystości itp.
KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY PRZY UL. 11-GO LISTOPADA
 • Budowa boisk do piłki nożnej (boisko trawiaste), boisko do siatkówki (betonowe lub utwardzone), boisko do koszykówki (asfaltowe z dwoma koszami).
 • Budowa placu zabaw z elementów drewnianych, montaż ławeczek i siatki ochronnej od ulicy Lubelskiej
 • Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. 11-go Listopada.
 • Dwupoziomowy plac zabaw i gier z górką do saneczkowania.
 • Wykonanie parkingu na terenie po byłym przedszkolu.
 • Wymiana chodników i nawierzchni ul. 11-go Listopada.
PLAC PRZY 11-GO LISTOPADA (SKWEREK GS)
 • Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych.
 • Usytuowanie przystanku autobusowego, bezkolizyjne przejście do kościoła.
PARKING I TEREN PRZY NZOZ "TWÓJ LEKARZ"
 • Budowa parkingu przy NZOZ „Twój Lekarz” dla autokarów odwiedzających Muzeum Regionalne.
 • Zmiana architektury budynku przychodni zdrowia poprzez przebudowę konstrukcji dachu w celu nadania obiektowi cech architektury małomiasteczkowej.
ULICA PARTYZANCKA
 • Budowa parkingu dla autokarów przy muzeum.
 • Ulica Partyzancka w formie alei z piękną zielenią łączącą Rynek I z muzeum i Rynkiem II.
ULICA PÓŁNOCNA, SPÓŁDZIELCZA I PODOBNE
 • Trakty pieszo-jezdne z ewentualnym wąskim pasem zieleni z jednym kierunkiem jazdy dla mieszkańców.
SKARPA OD UL. PÓŁNOCNEJ
 • Wyeksponowanie urody skarpy.
 • Schodki do doliny Świnki.
 • Parking na dole przy Śwince dla odwiedzających Muzeum.
 • Remont schodów i ich oświetlenie, poszerzenie, oznakowanie.
 • Uczytelnienie widoku na synagogę od strony rzeki Świnki (usunięcie dzikiej roślinności, drzew i krzewów, zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem).
ZAJAZD MUSTANG
 • Po wyburzeniu Mustanga - przeniesienie cotygodniowych targów z Rynku II.
 • Rozbiórka Mustanga.
 • Odbudowa Mustanga, który pełniłby rolę placówki organizującej spotkania z twórcami ludowymi, informacja turystyczna, zaplecze noclegowe.
 • Teren Mustanga wyłożyć kostką, stworzyć zaplecze do organizowania Dni Łęcznej, walk rycerskich, festiwali kapel, pokazów sztucznych ogni itp.
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY
 • Urządzenie parkingu przy kościele wraz z chodnikiem od strony skarpy oraz parkingu przy drodze do gazowni.
 • Wymiana poszycia dachowego na kościele.
 • Konserwacja ołtarzy.
 • Remont dzwonnicy (elewacja).
 • Remont elewacji kościoła.
 • Oświetlenie kościoła z zewnątrz.
 • Przebudowa schodów od ul. Lubelskiej do ul. Świętoduskiej.
 • Park Trzeciego Tysiąclecia.
 • Wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i wykonania alejek na terenie cmentarza parafialnego.
 • Budowa sanitariatu przy kościele.
 • Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie przykościelnym.
DOLINA WIEPRZA I ŚWINKI
 • Budowa miejsc spacerów i ścieżek pieszo-rowerowych w dolinie Wieprza, oświetlenie latarniami w stylu retro.
 • Budowa traktów spacerowych.
 • Wybudowanie przynajmniej 3 mostków na Śwince.
 • Ogród botaniczny, kąpielisko dla dzieci i dorosłych, muszla koncertowa.
 • Trasy spacerowe wzdłuż skarp nad Wieprzem i Świnką.
 • W miejsce usług transportowych - restauracja, hotel, dyskoteka.
 • Przejście piesze z Kol. Trębaczów przez Wieprz w miejscu starego mostu.
 • Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Wieprza łączących Słoneczko z lasem.
 • Wzdłuż Wieprza deptak spacerowo-rowerowy z oświetleniem i ławkami.
 • Umiejscowienie restauracji w w formie łodzi wikingów przy moście lubelskim.
 • Utworzenie ośrodka jeździeckiego.
 • Usypanie wału o wysokości 2,5 m i szerokości 5m od nowego mostu do mostu na Śwince.
ULICA LUBELSKA 13
 • Propozycja inwestowania w dom weselny, bar, restaurację, parking strzeżony.
 • Budowa drogi z odwodnieniem i chodników, przeniesienie schodów przy synagodze w inne miejsce (bliżej Transpolu lub skrzyżowania).
 • Problem patologii.
ULICA PIŁSUDSKIEGO
 • Budowa lub naprawa kanalizacji burzowej.
 • Zorganizowanie parkingów dla klientów sklepów przy Piłsudskiego - niszczenie zieleni.
 • Brakuje koszy na śmieci, zły stan zieleni, brudno.
 • Ograniczenie prędkości (znaki lub progi zwalniające w rejonie szkoły).
ULICA PASTERNIK
 • Wykonanie drogi pomiędzy cmentarzem żydowskim a ciągnącymi się wzdłuż niego domami jednorodzinnymi.
 • Wykonanie drogi pomędzy cmentarzem a boiskiem treningowym Górnika.
 • Wykonanie ogrodzenia cmentarza.
 • Wykonanie placu zabaw przy blokach mieszkalnych przy ulicy Pasternik.
 • Uporządkowanie numeracji domków jednorodzinnych przy ul. Pasternik oraz nadanie nowej innej nazwy.
 • Wykonanie remontu ulic Przemysłowej i Sportowej.
 • Wykonanie drogi dojazdowej do ogródków działkowych pomiędzy firmą KOBUD, a targiem przy ul. Przemysłowej.
 • Wykonanie drogi na „Mościska”, a także zagospodarowanie terenu i placu (ławki, oświetlenie, parking).
OD MIESZKAŃCÓW 3-GO MAJA
 • Wykonanie obustronnych chodników.
 • Wykonanie dywanika asfaltowego lub kostki na jezdni.
 • Wykonanie odwodnienia ulic bo są zalewane domy po ulewach.
 • Na skrzyżowaniu 3-go Maja i Pańskiej ograniczenie do 30 km/h.
ULICA MICKIEWICZA
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie chodnika i zmiana nawierzchni drogi.
 • Kostka brukowa oraz bardzo niskie krawężniki, jednostronny chodnik.
ULICA ŚREDNIA
 • Wspomożenie działań mieszkańców w odtworzeniu staromiejskiego handlowego charakteru ulicy, niskie krawężniki.
 • Naprawa chodników, kostka na ulicy, stylowe oświetlenie uliczne.
ULICA PAŃSKA
 • Wybudowanie zatoki na pojazdy.
 • Nawierzchnia z kostki brukowej oraz bardzo niskie krawężniki.
OGÓLNE DLA STARÓWKI
 • Zagęścić zabudowę ścisłej Starówki.
 • Zmiana oświetlenia na stylowe, zmiana charakteru zieleni.
 • Zakaz wjazdu dużych samochodów ciężarowych.
 • Przekazanie Muzeum Regionalnemu budynku tzw. Małej Synagogi w celu adaptacji na cele wystawiennicze i edukacyjne (zorganizowanie punktu obsługi zwiedzających - kasa, stoisko z wydawnictwami, szatnia, toalety; adaptacja pomieszczeń na sale ekspozycyjne dla zbiorów archeologicznych, geologicznych i etnograficznych; wykorzystanie części obiektu na pracownie działań muzealnych - lekcje muzealne, pokazy multimedialne, warsztaty plastyczne).
 • Podświetlenie obiektów cennych historycznie (synagoga, kościół, i inne).
 • Zagospodarowanie placyku przed synagogą na skwerek (ławki, niska zieleń).
 • Uzgodnić remont ulic Krasnystawskiej, Placu Kościuszki, 11-go Listopada, Lubelskiej z Zarządem Dróg Wojewódzkich tak aby tworzyły spójną całość.
 • Utworzenie przystanku autobusowego przy OSP Łęczna.
 • Ułatwienia dla przedsiębiorców którzy chcą inwestować w budynki na Starym Mieście.
 • Lepsze oznaczenie ulic.
 • Organizacja „poniedziałkowych targów” - umożliwienie przejazdu przez ulice Starego Miasta.
 • Rekultywacja zieleni.
 • Remont nawierzchni dróg i chodników.
 • Odnowienie i remont budynków - przygotowanie pod działalność gospodarczą o różnym profilu.
 • Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej: lochy, piwnice,, kanały burzowe, stare instalacje, itp.
 • W miejscu starego ratusza należy wybudować nowy reprezentacyjny ratusz o cechach architektury zabytkowej.
 • Stary Trakt - należy wybudować nowy most dla odciążenia miasta.
 • Nowobudowane domy powinny mieć lokale usługowe lub sklepowe.
 • Biblioteka, teatr, muzeum.
 • Kompleksowe uporządkowanie zieleni na terenie Starego Miasta.
 • Wprowadzić stały element architektury domów mieszkalnych, który byłby charakterystyczny dla Łęcznej i Starego Miasta.
INNE PROPOZYCJE
 • Inaczej skierować ruch z Lublina przez Łęczną nad jeziora.
 • Wybudowanie traktu łączącego nowy deptak ze Starym Miastem.
 • Zmienić usytuowanie dworca autobusowego i tras autobusowych - może komunikacja lokalna?
 • Wytyczyć miejsca pod nowe inwestycje, budynki.
 • Zmniejszyć podatki.
 • Strefa ekonomiczna dla Starówki.
 • Zakaz parkowania na chodnikach na ul. Lubelskiej i 11-go Listopada.
 • "Końskie taxi" - przejażdżki bryczką.
 • Wykonanie przynajmniej 2 wybrukowanych zejść ze skarpy od strony Starego Miasta.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij