Dodano: 2007-03-23 00:00:00

Rewitalizacja Starego Miasta

Rewitalizacja Starego Miasta
Mieszkańcy sami wypowiedzą się na temat tworzonego Programu Rewitalizacji Starego Miasta - zdecydowano na spotkaniu Zespołu Zadaniowego ds. Przygotowania i Wdrożenia tego programu powołanego przez Burmistrza Łęcznej.


12-osobowy Zespół Zadaniowy działający pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza miał dziś swoje pierwsze spotkanie. W znacznej mierze poświęcono je opracowywaniu Programu Rewitalizacji i sposobom uspołecznienia tego procesu.

Program Rewitalizacji Starego Miasta w Łęcznej jest dokumentem niezbędnym do realizacji rewitalizacji. Powstanie on w celu określenia potrzeb w zakresie rewitalizacji zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów i obiektów, znajdujących się na terenie Starego Miasta.

Program będzie obejmował teren Osiedla Stare Miasto wraz z Parkiem Podzamcze, częścią Pasternika, do al. Jana Pawła II i rz. Wieprz.

Zasadniczym celem rewitalizacji jest pobudzenie współpracy środowisk lokalnych na rzecz długofalowego i kompleksowego rozwoju społeczno-gospodarczego, zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generującej nowe miejsca pracy, zwiększanie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz zapobieganie degradacji terenów miejskich. Podejmowane działania pozwolą na podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności miasta prowadząc do harmonijnego i trwałego rozwoju opartego na spójności społeczno-gospodarczej.

Jednym z działań prowadzących do zrealizowania Programu Rewitalizacji będzie uporządkowanie przestrzeni miejskiej w sposób zorganizowany i celowy. Jeszcze w tym roku Gmina zleci wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz pierwszych projektów budowlanych jej dotyczącej.

Koncepcja obejmie w szczególności ulice, chodniki, place i zieleń miejską. Powstanie również tzw. wzornik dobrej architektury, który będzie wskazywał wymagany dla tego obszaru objętego Programem Rewitalizacji styl zabudowy oraz detale architektoniczne. Będzie również wskazywał przyszłym inwestorom najwłaściwsze rozwiązania w zakresie form architektonicznych. Gmina oczekuje od prywatnych właścicieli nieruchomości, że sukcesywnie będą dostosowywać ich wygląd do zmieniającego się wizerunku osiedla.

Wstępne plany Zespołu Zadaniowego mówią o przebudowie ulic miejskich, a ponadto:
  • na Rynku I stworzenie terenu reprezentacyjnego - miejsca spacerów, spotkań, z możliwością budowy fontanny, a ponadto przebudowa budynku Urzędu Miejskiego
  • na Rynku II stworzenie placu reprezentacyjnego - miejsca kulturalnych wydarzeń plenerowych
  • na Rynku III podkreślenie jego historycznego charakteru.
Propozycje te mają charakter wstępny i zostaną poddane konsultacjom społecznym. Będą mogli wziąć nich udział mieszkańcy Osiedla Stare Miasto, aby wskazać najpilniejsze potrzeby do zaspokojenia. Rada Osiedla zostanie obszernie zapoznana ze szczegółami planowanego przedsięwzięcia, dlatego też zachęcamy mieszkańców do kontaktowania się z członkami Rady. Na pytania mieszkańców chętnie odpowie Przewodniczący RO Pan Janusz Matysek.

29 marca odbędzie się spotkanie Rady Osiedla z Zespołem Zadaniowym. Prosimy mieszkańców Starego Miasta o zgłaszanie swoich uwag i oczekiwań członkom Rady Osiedla, aby mogli je przedstawić już na czwartkowym spotkaniu.

Szczegółowe formy konsultacji będą podane wkrótce do publicznej wiadomości.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij