Dodano: 2021-12-16 09:52:54

SCWEW w łęczyńskiej „Dwójce”

SCWEW w łęczyńskiej „Dwójce”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej bierze udział w pilotażowym wdrożeniu Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji, związanym z planowaną od roku 2017 dużą zmianą systemu edukacji w Polsce.

Projekt jest bardzo obiecujący – zmierza do podniesienia kompetencji nauczycieli i rodziców przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie skutecznego wspomagania wszystkich uczniów w rozwoju. Wśród wielu form bezpłatnego wsparcia znajdują się m.in.: konsultacje z uznanymi ekspertami, diagnozowanie uczniów przez wybitnych lekarzy specjalistów, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia otwarte, mentoring, sieci współpracy czy doskonalenie w prowadzeniu kształcenia na odległość.

– To nowatorska inicjatywa – informuje dyrektor szkoły Teresa Baruk. – W czasach, gdy krajobraz edukacji ulega szybkim przemianom, promowanie edukacji włączającej stanowi priorytet polityki edukacyjnej całej Unii Europejskiej i oczywiście Polski. Z danych polskiego Systemu Informacji Oświatowej wynika, że zainteresowanie rodziców nauką w szkołach specjalnych od lat gwałtownie spada. W roku szkolnym 2019/2020 aż 67% rodziców dzieci mających orzeczenie umieściło dzieci w szkołach ogólnodostępnych, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do roku 2018/2019 (63%) i aż o 13% w stosunku do roku 2013/2014 (58,8%). Polska szkoła staje zatem przed trudnym wyzwaniem:  musi zapewnić wysoką jakość edukacji dla dzieci i uczniów z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi: tym w pełni sprawnym i z niepełnosprawnościami,  uzdolnionym i mającym trudności w uczeniu się z różnych przyczyn, dzieciom przybywającym zza granicy, przewlekle chorym, mającym zaburzenia emocjonalne, czy też uczniom, którzy doświadczyli sytuacji traumatycznych i kryzysowych. Ich liczba z roku na rok stale rośnie, rosną więc i potrzeby szkół ogólnodostępnych w zakresie udzielania fachowej, specjalistycznej pomocy nie tylko uczniom, ale i ich rodzicom – dodaje dyr. Baruk.

Wartością dodaną jest fakt, że Gmina Łęczna nie zaangażowała żadnych środków finansowych, by wesprzeć udział szkoły w pilotażu. „Dwójka” znajduje się bowiem pod skrzydłami SCWEWu utworzonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, który na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój otrzymał imponujący grant w wysokości 1 860 238,00 zł.

Dotychczasowe działania podjęte w ramach SCWEW-u w szkole wzmacniały kompetencje nauczycieli oraz rodziców. Koncentrowały się także na diagnozach uczniów z problemami rozwojowymi oraz edukacyjnymi przeprowadzonymi przez lekarzy cieszących się renomą w środowisku medycznym i akademickim.

Wsparcie dla rodziców:

 • Bezpłatne przebadanie 10 niezdiagnozowanych uczniów szkoły. Konsultacji, zgodnie z potrzebami dzieci, udzielali: prof. dr Janusz Kocki (genetyk, pediatra), prof. Kazimiera Krakowiak (logopeda) oraz dr Bożena Śpila (psychiatra)
 • Przeszkolenie 15-ciorga rodziców z zakresu metod i form wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie Bożennę Kowalik
 • Wzmocnienie kompetencji 3 rodziców podczas indywidualnych konsultacji z prof. dr Wiolettą Tuszyńską-Bogucką, psychologiem
 • Działalność Punktu konsultacyjnego zajmującego się organizacją działań wspierających rodziców we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 


Wsparcie dla nauczycieli:

 •  6 godzin konsultacji indywidualnych i grupowych z dr Katarzyną Patyk-Wieczorek (WSEI) poświęconych trudnościom pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 •  5 godzin grupowych i indywidualnych konsultacji dla wychowawców i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z dyrektor SP Specjalnej nr 26 w Lublinie Bożenną Kowalik z zakresu metod i form pracy z uczniem w klasie zróżnicowanej
 •  4 godziny szkolenia z zakresu idei edukacji włączającej, dobrostanu nauczyciela uczącego w klasie zróżnicowanej i zawodoznawstwa z Małgorzatą Cwener (edukatorką i ekspertką MEN, doradczynią zawodową osób niepełnosprawnych)
 •  4 godziny szkolenia z zakresu przepisów prawa i kształcenia uczniów , oraz opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU)
 •  3 godziny szkolenia z zakresu nowego narzędzia diagnostycznego dla psychologów,pedagogów, nauczycieli współorganizujących proces kształcenia i przedmiotowców zw. ABAS-3, opracowanego w Polsce w marcu 2021 roku pod kierunkiem prof. Wojciecha Otrębskiego (KUL)
 •  2 godziny konsultacji z dr Anną Prokopiak (UMCS) – studium przypadków wskazanych przez nauczycieli szkoły uczniów o indywidualnych potrzebach rozwojowych
 •  2 godziny konsultacji z Agnieszką Pilch (wicedyrektorką Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, specjalistką AAC z 26-letnim stażem pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, zwłaszcza z dziećmi mającymi trudności w porozumiewaniu się) z zakresu komunikacji alternatywnej
 •  2 godziny konsultacji z architektką Natalią Przesmycką, zajmującą się dostosowaniem i aranżacją przestrzeni do pracy w klasie zróżnicowanej.

Zdjęcie:

Nauczyciele współorganizujący kształcenie podczas warsztatów podsumowujących działa łania w ramach SCWEWu.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij