Dodano: 2024-01-16 15:10:39

Terminy przyjmowania wniosków w sprawie nagród za osiągnięcia artystyczne i sportowe 2024

Terminy przyjmowania wniosków w sprawie nagród za osiągnięcia artystyczne i sportowe 2024

Urząd Miejski w Łęcznej informuje o terminach przyjmowania wniosków w sprawie nagród za osiągnięcia artystyczne i sportowe

I. Nagrody dla młodzieży z terenu Gminy Łęczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/138/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2016 r. wnioski należy składać do Burmistrza Łęcznej w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego danego roku kalendarzowego.
https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2016/5232/ (pierwotna treść uchwały)

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2019/7155/ (uchwała wprowadzająca  dodatkową kategorię oraz zaktualizowany wzór wniosku)

Nagrody przyznawane są na podstawie oceny działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w następujących dziedzinach:

1) sztuki plastyczne
2) muzyka
3) teatr
4) literatura
5) fotografia
6) sztuka ludowa
7) taniec

Kandydat do nagrody powinien spełniać następujące kryteria:
1) w dacie składania wniosku nie ukończył 25 lat;
2) wyróżnia się osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
3) jest mieszkańcem Gminy Łęczna;
4) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować:
1) grupa co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców Gminy Łęczna;
2) osoby prawne, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury, w szczególności instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.
 

II. Nagroda Łęczyński Odyniec Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/140/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2016 r. - wnioski należy składać do Burmistrza Łęcznej w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego danego roku kalendarzowego.
https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2016/5234/ (pierwotna treść uchwały)

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2019/7154/ (uchwała wprowadzająca  zaktualizowany wzór wniosku)

Nagrodę przyznaje się za znaczące dokonania artystyczne, upowszechnianie i ochronę kultury, obejmujące w szczególności:
1) sztuki plastyczne
2) muzykę
3) teatr
4) literaturę i publicystykę
5) fotografię
6) sztukę ludową

Nagrodę przyznaje się również za osiągnięcia w zakresie innej działalności społecznej, służącej upowszechnianiu i ochronie kultury. Nagroda może być przyznawana osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom mającym siedzibę na terenie Gminy Łęczna.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:
1) placówki upowszechniania kultury;
2) społeczne organizacje kultury, w tym stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów;
3) inne podmioty, których działalność statutowa związana jest z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury.

III. Nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/139/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2016 r.  

Wnioski należy składać do Burmistrza Łęcznej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego za osiągnięcia w roku poprzednim.
https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2016/5233/ (pierwotna treść uchwały)

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2019/7156/  (uchwała wprowadzająca  zaktualizowany wzór wniosku)

Nagrodę przyznaje się za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Za dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla Gminy Łęczna uznaje się dyscypliny olimpijskie. Za wysokie osiągnięcia sportowe uznaje się przede wszystkim:
1) udział w Mistrzostwach Europy, Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych;
2) ustanowienie rekordu Polski;
3) zdobycie Pucharu Polski;
4) zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Polski;
5) zajęcie miejsca I-VI na Mistrzostwach Województwa.

Kandydat do przyznania nagrody pieniężnej lub wyróżnienia powinien spełniać następujące kryteria:
1) osiąga wysokie wyniki sportowe w przypadku ubiegania się o nagrodę pieniężną;
2) jest mieszkańcem Gminy Łęczna;
3) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:
1) osoby prawne, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności kluby sportowe;
2) grupa co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców Gminy Łęczna.

Poniżej druki wniosków w formacie DOC.

Wniosek (kultura, młodzież)
Wniosek (Odyniec Kultury) 
Wniosek (sport) 

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij