Dodano: 2019-01-10 00:00:00

Umowa o dofinansowanie drugiego etapu rewitalizacji podpisana

Umowa o dofinansowanie drugiego etapu rewitalizacji podpisana

Informujemy, że dzisiaj w Lublinie Burmistrz Leszek Włodarski oraz Skarbnik Miasta Renata Brońska podpisali w imieniu Gminy Łęczna umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - II etap”. Urząd Marszałkowski reprezentowała Pani Anna Brzyska Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ciągu czterech lat Stare Miasto czekają poważne zmiany. Zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022 przedsięwzięcia są kontynuacją projektu realizowanego na Rynku I i Rynku III. Teraz przyszedł czas na Rynek II wraz z przyległymi ulicami. Przestrzeń publiczna o powierzchni ponad 4 ha ograniczona od zachodu ulicą Rynek III, od południa ulicą Plac Kanałowy, od wschodu ulicą Lubelską, a od północy skarpą nad Świnką zostanie poddana gruntownej rewitalizacji.

W bieżącym roku przeprowadzone zostaną prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji sanitarnej. W 2020 roku zaplanowano budowę kładki nad ulicą Lubelską. Iluminowana kładka o długości 78 metrów posłuży pieszym i rowerzystom. W otoczeniu kładki powstanie skwer.
Równolegle będzie prowadzona odbudowa kamienic przy Rynku II, w których znajdzie się 12 lokali mieszkalnych i Centrum Działań Społecznych. Odtworzenie kamienic ma się zakończyć w 2021 roku. Końcowym etapem będzie zakup i montaż wyposażenia Centrum.

W latach 2021-2022 będą przeprowadzone główne prace mające na celu przebudowę Rynku II wraz z przyległym terenem. Powstanie nowa płyta rynku przystosowana do organizowania festynów, koncertów i imprez okolicznościowych, a także ciągi piesze oraz nowe ulice. Przy okazji przebudowy ulic i placów zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, energooszczędne oświetlenie oraz wykonane nowe nasadzenia. Będą też ustawione elementy małej architektury. Stare Miasto zyska także kolejne kamery monitoringu, a Straż Miejska nowe wyposażenie swojego centrum.

Działania związane z przygotowaniem projektu trwały od 2014 roku. Obejmowały min. konsultacje społeczne przy szerokim udziale mieszkańców. Dokumentacja techniczna na przebudowę Rynku II i odtworzenie kamienic została dofinansowana z tzw. Funduszy Norweskich.
Podczas przebudowy Rynku znikną napowietrzne linie energetyczne, które zostaną skablowane i umieszczone pod ziemią. Koszt pokryje właściciel sieci.

Najważniejsze dane na temat projektu:
Lata realizacji robót budowlanych – 2019-2022
Całkowita wartość projektu – 15.979.405,15 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 10.000.000,00 zł
Kwota wkładu z Budżetu Państwa – 1.316.329,83 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij