Dodano: 2020-04-20 08:17:02

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wyborca przebywający czasowo na terenie naszej gminy w dniu wyborów może złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów czyli do 05 maja 2020r.
 

Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej  ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo w której wyborca czasowo przebywa, musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej upoważnionej do tego osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu), z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku  do urzędu gminy, a nie data jego nadania.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile jest podpisany podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( II tura wyborów).

Dopisanie do spisu wyborców ma charakter jednorazowy, dotyczy tylko jednych określonych i zarządzonych wyborów. To oznacza, że przed kolejnymi wyborami, po ich zarządzeniu, wyborca przebywający poza miejscem stałego zamieszkania musi składać nowy wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania i będzie mógł głosować tylko w obwodzie, w którym został dopisany do spisu w Gminie Łęczna.

UWAGA!!!! Podanie we wniosku nieistniejącego bądź niepoprawnego adresu czasowego przebywania w gminie może spowodować, że złożony wniosek o dopisanie do spisu wyborców nie zostanie zrealizowany.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij