Dodano: 2021-12-22 13:35:59

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - 29 grudnia 2021 r.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łęcznej odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. w sali konferencyjnej Rady Miejskiej Pl. Kościuszki 22 w Łęcznej.

Początek obrad – godz. 10:00

Przewidywany porządek obrad:

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęcznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania straży miejskiej.
14. Podjęcie uchwały sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęcznej na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2022 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej
b)    odczytanie uzasadnienia Burmistrza do projektu uchwały
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu uchwały budżetowej
d)    odczytanie opinii komisji stałych i Komisji Finansów i Budżetu
e)    odczytanie uzasadnienia Burmistrza dotyczącego nieuwzględnionych w projekcie budżetu ostatecznych wniosków Komisji Finansów i Budżetu
f)    dyskusja nad projektem budżetu
g)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2028.
17. Sprawy różne i wniesione.
18. Zakończenie obrad.

 

Więcej informacji na portalu eSesja
RODO Klauzula informacyjna transmisji na żywo Sesji Rady Miejskiej w Łęcznej

Tutaj dostępna będzie transmisja online z Sesji Rady Miejskiej

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij