Dodano: 2020-07-08 10:13:13

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Samodzielni i niezależni!”

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Samodzielni i niezależni!”

Projekt „Samodzielni i niezależni!” realizowany jest przez Fundację Heros w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęcznej w ramach Osi 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 12 (6 kobiet, 6 mężczyzn) osób zamieszkujących tereny rewitalizacji w gminie Łęczna poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej (obejmującego m. in. opracowanie diagnozy potrzeb z indywidualną ścieżką reintegracji, indywidualne doradztwo psychologiczne z life coachingiem, doradztwo zawodowe, treningi kompetencji psychospołecznych, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.04.2020 – 30.06.2021) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 3 uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 30.06.2021 r.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby bierne zawodowo.
 • Osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).
 • Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi).
 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia.
 • Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego.
 • Osoby bezdomne.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Indywidualna diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji.
 • Praca socjalna – kontrakty socjalne.
 • Indywidualne doradztwo psychologiczne z life coachingiem.
 • Indywidualne poradnictwo prawne.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.
 • Trening kompetencji psychospołecznych w ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL)
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
 • Staże zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy.

Uczestnicy/czki projektu otrzymają:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Wartość projektu: 321 959,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 273 665,49 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin tel. 537 122 177 e-mail: fundacja@fundacjaheros.org www: www.mapadotacji.gov.pl

Chęć wzięcia udziału w projekcie zgłaszać można również pod adresem: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej: ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, tel. 81 531 55 26

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij