Dodano: 2019-10-28 11:46:02

Zawiadomienie o konsultacjach projektów zmian uchwał w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072 ) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego następujące projekty uchwał:

-Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej Łęczyński Odyniec Kultury (zmiana dotyczy aktualizacji wniosku)
-Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród dla młodzieży z terenu Gminy Łęczna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych zasad ich przyznawania (zmiana dotyczy wprowadzenia dodatkowej kategorii oraz aktualizacji wniosku)
- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (zmiana dotyczy aktualizacji wniosku)

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Łęcznej
Pl. Kościuszki 5
21-010 Łęczna
Adres poczty katarzynaantas@um.leczna.pl

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 28.10.2019 r. do 12.11.2019 r.
(decyduje data wpływu).
Konsultacje przeprowadzane są przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1. Nazwa i adres siedziby organizacji,
2. Numer wpisu do właściwego rejestru.
3. Danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4. Fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożonych po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.
Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Na stronie internetowej udostępniona zostanie informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów. Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną podczas rozpatrywania projektów powyższych uchwał.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij