Dodano: 2021-03-18 13:23:01

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072 ) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej..

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Forma przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej: zgłaszanie uwag i opinii  na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
Al. Jana Pawła II 24
21-010 Łęczna
Adres poczty:  zoszip@wp.pl

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 18-03-2021 r. do 02-04-2021 r., do godz. 15.00
(decyduje data wpływu).

Konsultacje przeprowadzane są przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1.  Nazwa i adres siedziby organizacji,
2.  Numer wpisu do właściwego rejestru.
3.  Danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
4.  Fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożonych po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Rezultaty konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawione zostaną podczas rozpatrywania projektu uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej. .

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij