Dodano: 2021-08-17 13:11:37

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072). Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały  w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)

Forma przeprowadzenia konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres do korespondencji:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Podzamcze 2
21-010 Łęczna

Adres poczty elektronicznej: sdsinfo@go2.pl

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 17-08 -2021 r. do 1-09-2021 r. do godz. 15:00
(decyduje data wpływu do ŚDS)

Konsultacje przeprowadzane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • Nazwa i adres siedziby organizacji,
  • Numer wpisu do właściwego rejestru.
  • Danych osoby uprawnionej do zgłoszenia oraz reprezentowania organizacji podczas przeprowadzanych konsultacji
  • Fragmentu statutu zawierającego informacje o przedmiocie działalności związanej z konsultowanym aktem prawnym.

Opinie i uwagi organizacji niezawierające w/w danych lub złożonych po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury legislacyjnej dotyczącej konsultowanego projektu.

Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

Do pobrania

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij