Podatki i opłaty lokalne

Indywidualne rachunki bankowe od 2024 roku

Burmistrz Łęcznej zawiadamia, że osoby fizyczne dokonują wpłat z tytułu:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • łącznego zobowiązania pieniężnego,

na utworzony indywidualny numer rachunku bankowego służący do dokonywania wpłat.

Numer indywidualnego rachunku bankowego został umieszczony w decyzjach podatkowych ustalających wymiar na rok 2024 dla osób fizycznych.
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz podatnicy podatku od środków transportowych
zostaną powiadomieni pisemnie o numerze indywidualnego konta bankowego.

Do dnia otrzymania indywidualnego numeru rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miejski w Łęcznej PKO Bank Polski S.A. 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410

W przypadku regulowania kilku należności należy pamiętać, iż dla każdej należności został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego. 

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków i opłat.

________________________________________________________________

Informacja o wysokości stawek podatkowych w 2024 roku

Terminy składania deklaracji podatkowych oraz terminy płatności podatków i opłat lokalnych.

I. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWEJ

OSOBY PRAWNE

 • podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia,
 • podatek rolny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek leśny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.

OSOBY FIZYCZNE

 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.

Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wynosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklaracje można złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęcznej, przesłać na adres: Urząd Miejski w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna  bądź złożyć za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP na adres: y5j80b3hn1/skrytka

Formularze deklaracji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

Formularze deklaracji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Formularze deklaracji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Formularze deklaracji został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

 

II. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW
OSOBY PRAWNE

 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
 • podatek leśny - płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 każdego miesiąca,
 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;
 2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

OSOBY FIZYCZNE

 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,
 • podatek leśny - płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga! W przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego później niż 14 dni przed terminem płatności – termin płatności podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;
 2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 • opłata od posiadania psa – płatna bez wezwania w terminie do 30 czerwca, a w przypadku powstania obowiązku zapłaty po tej dacie, w terminie 14 dni.

III. FORMY PŁATNOŚCI

Wpłat z tytułu podatku

 • od nieruchomości,
 • rolnego,
 • leśnego,
 • środków transportowych,
 • oraz opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów

dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego.

Gotówką bez dodatkowych opłat można dokonywać wpłat do rąk sołtysa lub bezpośrednio na rachunek:

 • Urząd Miejski w Łęcznej PKO Bank Polski S.A.   34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
 • w placówce PKO Banku Polskiego S.A. w Łęcznej Oddział Aleja Jana Pawła II 112, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30,

W pozostałych placówkach bankowych i urzędach pocztowych obowiązuje prowizja bankowa wynikająca z przepisów danej placówki.
Bezgotówkowo – przelewem na wyżej wymienione konto oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 3.

KONTAKT

Więcej informacji nt. podatków udzielają pracownicy Referatu Podatkowego w tym:

 • informacje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego - osoby fizyczne - tel. (81) 53 58 614, (81) 53 58 616,  (81) 53 58 618 (wymiar podatku), ((81) 53 58 611, (81) 53 58 612, (81) 53 58 613 (księgowość podatkowa),
 • informacje dotyczące podatku od nieruchomości - osoby prawne - tel. (81) 53 58 610 (wymiar),  (81) 53 58 612 (księgowość podatkowa),
 • informacje dotyczące podatku rolnego i leśnego - osoby prawne - tel. (81) 53 58 618 (wymiar),  (81) 53 58 613 (księgowość podatkowa),
 • informacje dotyczące podatku od środków transportowych osoby prawne i fizyczne - tel. (81) 53 58 610 (wymiar), (81) 53 58 612 (księgowość podatkowa),
 • informacje dotyczące opłaty od psa i opłaty skarbowej - tel. (81) 53 58 616,

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij