System gospodarowania odpadami

 

Zobacz ulotkę!

 

Aktualności


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-l9 (w czasie trwania pandemii / epidemii)
Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju):

 1. Wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka - przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 2. Osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
 3. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej 3/4 jego pojemności i nie zgniatać;
 4. Po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 5. Osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 6. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 7. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 8. Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. Gmina Łęczna wprowadza zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 

Obowiązkowa segregacja!
Od 2020 roku jesteśmy obligatoryjnie zobowiązani do szczegółowej segregacji odpadów komunalnych w podziale na następujące frakcje: szkło – kolor zielony, papier – kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, bioodpady – kolor brązowy, pozostałości po segregacji – pojemnik na odpady zmieszane. Stawka opłaty wynosi 17,00 zł za osobę miesięcznie. 


Podwyższona opłata za brak segregacji!
Za źle posegregowane odpady decyzją z urzędu zostanie naliczona podwyższona opłata miesięczna stanowiąca dwukrotność stawki, tj. 34,00 zł za osobę.

 

Deklaracje do pobrania


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości
obejmująca wszelkie zmiany zaistniałe od 01.05.2020r.

Załącznik do deklaracji – oświadczenie o osobach zamieszkujących daną nieruchomości 

Pisma przewodnie dotyczące rodzaju zmiany w deklaracji: 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości
obejmująca wszelkie zmiany zaistniałe do 30.04.2020r.- np. zgłoszenie nowego mieszkańca, który nie był zgłoszony do opłaty a zamieszkiwał przed dniem 30.04.2020r a także zmiany w związku ze śmiercią mieszkańca

Pisma przewodnie dotyczące rodzaju zmiany w deklaracji: 

Załącznik do deklaracji – oświadczenie o osobach zamieszkujących daną nieruchomości 

Wzór wypełniania deklaracji - nieruchomości zamieszkałe
Wzór wypełniania deklaracji - nieruchomości zamieszkałe ze zwolnieniem uchwałą Rady Miejskiej
 

 

Stawka, terminy, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty


Urząd Miasta Łęczna informuje, że zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty wynosi:

 • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie w wysokości 17,00 zł
 • podwyższona stawka opłaty, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 34,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest kwartalnie tj.

 • I kwartał z terminem zapłaty do 2 marca 
 • II kwartał z terminem zapłaty do 1 czerwca
 • III kwartał z terminem zapłaty do 1 września
 • IV kwartał z terminem zapłaty do 1 grudnia

przelewem na rachunek Gminy Łęczna o numerze 37 10203147 0000 8902 0091 7245.

 

Harmonogram


Aktualny harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Łęczna

Uchwały Rady Miejskiej

 

Kontakt


 • w sprawie deklaracji o wysokości opłaty: Referat Podatkowy, pok. 2, tel. 81 535 86 15
 • w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami, pok. 2, tel. 81 535 86 17
 • w sprawie sposobu zbiórki odpadów i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 16, tel. 81 535 86 47

 

Broszura segregacja odpadów 
Pobierz broszurkę.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij