Grupa

Działy

Dokumenty

 • Dowody osobiste
 • Meldunki
 • Nabycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu
 • Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej
 • Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie - 50-lecie
 • Odroczenie terminu płatności podatku
 • Opłata od posiadania psów
 • PESEL
 • Podział nieruchomości
 • Pokrywanie należności mieszkaniowej żołnierzom z wyjątkiem nadterminowej i okresowej służby
 • Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
 • Rejestracja zgonu
 • Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu
 • Rozłożenie podatku na raty
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 • Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym
 • Umieszczanie reklam wolnostojących
 • Umorzenie zaległości podatkowych
 • Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)
 • Usuwanie azbestu
 • Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy przyłącza lub sieci
 • Uznanie ojcostwa
 • Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w Unii Europejskiej
 • Uznanie wyroku sądu zagranicznego
 • Uznanie żołnierza lub poborowego z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków
 • Uznanie żołnierza ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
 • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
 • Wniosek o udzielenie/zmianę/dostosowanie licencji
 • Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu z drogi gminnej
 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogi gminnej
 • Wniosek o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Wniosek o wydanie zgody na budowę przyłącza / sieci w pasie drogowym drogi gminnej
 • Wniosek o zajęcia pasa drogowego w przypadku awarii urządzenia obcego
 • Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi gminnej
 • Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
 • Wydawanie materiałów promocyjnych
 • Wydzierżawienie gruntu
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
 • Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową przyłącza lub sieci
 • Zamiana nieruchomości gruntowych
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego
 • Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
 • Zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi
 • Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 • Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Zmiana imienia lub nazwiska
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do prod. rolnej

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij