Rewitalizacja Parku Podzamcze

Zespół dworsko-parkowy w Podzamczu stanowi cenny przykład połączenia elementów XVIII-wiecznego ogrodu włoskiego z XIX-wiecznym parkiem krajobrazowym. Niestety w ciągu upływu lat zabytkowy układ kompozycyjno-przestrzenny stawał się coraz słabiej czytelny, a stan towarzyszących budynków pałacu, oficyny i folwarku systematycznie się pogarszał.

Decyzję o rozpoczęciu kompleksowej rewitalizacji tego miejsca podjęto jesienią 2015 roku. W przygotowanie rewitalizacji przy użyciu konsultacji społecznych zaangażowano mieszkańców i organizacje społeczne.

Całkowita powierzchnia zespołu dworsko-parkowego Podzamcze liczy prawie 20 ha. Działaniami rewitalizacyjnymi objęto prawie 12-hektarowy teren z folwarkiem i jego otoczeniem, centralną częścią parku przed pałacem oraz doliną Wieprza i Świnki. Z rewitalizacji wyłączono obszar o łącznej powierzchni prawie 6 ha obejmujący teren Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, teren należący do TEWY-TERMICO oraz teren uprawny na północ od parku.

Rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Podzamcze jest dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach niżej przedstawionych projektów.

 

 

 

Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego Podzamcze

Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i naturalne. Umowa nr RPLU.07.01.00-06-0011/16-00 z dnia 10.04.2017 r.

Całkowita wartość projektu – 2,61 mln zł,
Dofinansowanie z EFRR – 2,02 mln zł,
Wkład z budżetu państwa – 0,23 mln zł.

Projekt polegał na odtworzeniu XVIII-wiecznego ogrodu włoskiego wraz z historycznym układem parku, ukształtowanym przez szpalery starych lip. Do urządzenia ogrodu włoskiego i przestrzeni parku wykonano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia. Zrewitalizowano także układ komunikacyjny składający się z alei dojazdowej, ścieżek i placów. Uzupełnieniem parku są elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, drogowskazy) oraz oświetlenie. We wschodniej części parku utworzono siłownię na świeżym powietrzu. Dla odwiedzających wybudowano parking.

 

Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko-parkowego Podzamcze

Umowa nr RPLU.07.01.00-06-0062/16-00 z dnia 27.07.2017 r.

Całkowita wartość projektu – 2,38 mln zł,
Dofinansowanie z EFRR – 1,73 mln zł,
Wkład z budżetu państwa – 0,20 mln zł.

Obiekty dawnego folwarku w Podzamczu, takie jak stajnia, obora, suszarnia chmielu i budynek gospodarczy zostały zabezpieczone i zachowane w formie malowniczych ruin. Suszarnię chmielu zaadaptowano na wieżę widokową. Całe ruiny zostały podświetlone. W otoczeniu ruin ustawiono ławki, kosze na śmieci, drogowskazy i tablice informacyjne prezentujące historię Podzamcza. Droga pożarowa, ścieżki brukowe i placyki udostępniają dawny folwark dla odwiedzających.

 

Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego Podzamcze – II etap

Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i naturalne. Umowa nr RPLU.07.01.00-06-0014/17-00 z dnia 29.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu – 1,8 mln zł,
Dofinansowanie z EFRR – 1,25 mln zł,
Wkład z budżetu państwa – 0,14 mln zł.

Projekt będzie realizowany na terenie bezpośrednio przylegającym do Wieprza i Świnki. Zagospodarowany obszar będzie parkiem przyrodniczym. Dzięki minimalnej ingerencji w środowisko ma naśladować naturalny ekosystem. Udostępni dzikie miejsca dla obserwatorów przyrody, amatorów fotografii, wędkarzy i uczestników lekcji przyrody. Siedliska roślin zaplanowano w taki sposób, aby nie sprawiały problemów pielęgnacyjnych, a jednocześnie stanowiły schronienie dla ptaków. Ideą projektu jest zachowanie walorów przyrodniczych i różnorodności fauny i flory tego miejsca. Planowane zakończenie projektu w 2020 roku.

 

Przebudowa spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Umowa nr RPLU.13.02.00-06-0013/16-00 z dnia 20.12.2017 r.

Całkowita wartość projektu – 4,68 mln zł,
Dofinansowanie z EFRR – 2,53 mln zł,
Wkład z budżetu państwa – 0,46 mln zł.

Projekt przewiduje nadanie nowych funkcji budynkowi starego spichlerza wchodzącego w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Podzamcze. Obecnie nieużytkowany i niszczejący budynek zostanie przebudowany i posłuży do sprawowania dziennej opieki nad 60 podopiecznymi ŚDS. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostanie także zakupione niezbędne wyposażenie potrzebne do rehabilitacji i prowadzenia zajęć dla podopiecznych. Wokół budynku powstaną chodniki i miejsca parkingowe. Planowane zakończenie projektu w 2020 roku.

 

Wiecej informacji o Parku znajdziesz za stronie internetowej: podzamcze.staremiastoleczna.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij