Przebudowa drogi gminnej w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nr umowy: 248

Data podpisania umowy: 27.04.2020 r.

Okres realizacji projektu: od 18.06.2020 do 31.10.2020 r.

Wartość ogółem: 2.436.881,94 zł

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego: 1.218.440,00 zł

Cele projektu:

 • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Łęczna,
 • zapewnienie spójności sieci dróg gminnych na terenie gminy Łęczna z regionalnym układem drogowym,
 • podniesienie standardu technicznego dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych gminy Łęczna,
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Stan przed przebudową

Droga nr 105194L posiadała słabą konstrukcję składającą się ze stabilizacji piasku cementem o grubości 15-18 cm i nawierzchni asfaltowej o grubości 2-4 cm, niewystarczającą do przenoszenia istniejącego ruchu pojazdów. Nawierzchnia bitumiczna posiadała liczne spękania i nierówności, odkształcenia, koleiny i przełomy. Droga była wąska, brakowało poboczy, a ruch pieszych odbywał się po drodze. Droga nie była odwadniana. Brakowało urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Zakres robót

 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości 25 cm metodą recyklingu,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki mineralnej stabilizowanej mechanicznie o grubości 8 cm,
 • wykonanie poszerzeń jezdni,
 • wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm,
 • wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm,
 • wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy,
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające, przejście wyniesione dla pieszych z aktywnym oznaczeniem),
 • oznakowanie pionowe i poziome.

Recykling

Przebudowa drogi została zrealizowana w technologii recyklingu na miejscu. To proces technologiczny polegający na wykorzystaniu istniejącej nawierzchni po doziarnieniu jej kruszywem, dodaniu cementu w ilości 25 kg/m2 i wymieszaniu go przy zachowaniu optymalnej wilgotności, a następnie z tak uzyskanej mieszanki wykonanie warstwy podbudowy w jednym ciągu technologicznym samobieżną maszyną frezującą i układającą. Na podbudowę z recyklingu została ułożona warstwa z kruszywa mineralnego oraz 2 warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm.

To sprawdzona metoda, która była już wykorzystywana min. przy przebudowie dróg w Podzamczu, Witaniowie, Ciechankach Łęczyńskich i na odcinku ul. Wierzbowej.

 

 

Stan po przebudowie

Po zakończeniu przebudowy powstała droga gminna klasy lokalnej (kategorii KR2) o łącznej długości 3521,20 m o nawierzchni bitumicznej wykonanej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 8 cm, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, o szerokości pasa 2,5 m każdy. Po obu stronach drogi powstały utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m, wykonane z kruszywa betonowego. Przy drodze ustawiono znaki drogowe. Przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną nr 105195L. Droga jest odwadniana w sposób uporządkowany, powierzchniowo na przyległy teren. W ciągu drogi w miejscowości Ciechanki Krzesimowskie wybudowano przejście wyniesione oraz oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych, a także zatokę autobusową z peronem i wiatą przystankową.

Konstrukcja przebudowanej drogi:

 • stabilizacja istniejącej konstrukcji - 25 cm,
 • podbudowa z kruszywa 0-31,5 - 8 cm,
 • warstwa wiążąca - 4 cm, warstwa ścieralna - 4 cm.

Charakterystyka techniczna drogi

 • długość drogi - 3521,00 m,
 • szerokość jezdni - 5,00 m,
 • przekrój drogi – 1x2,
 • szerokość poboczy - 0,75 m,
 • łączna długość poboczy – 6744 m,
 • długość wybudowanych chodników – 152 m,
 • szerokość chodnika - 1,5 m.

Pomiary planografem

Planograf jest urządzeniem służącym do mierzenia równości nawierzchni bitumicznych i betonowych w przekroju podłużnym. Badania wykonuje się przy układaniu i odbiorach poszczególnych warstw nawierzchni oraz przy ocenie istniejących nawierzchni.

Planograf składa się z ramy wózka, kółek jezdnych, kółka pomiarowego i stolika pomiarowego. Konstrukcja planografu wymaga, aby rama nie uginała się pośrodku więcej niż 0,5 mm, a liczba kółek pomiarowych musi wynosić 14. Rozstaw osi skrajnych kółek jezdnych planografu wynosi 400 cm. Średnica kółek jezdnych 20 cm, średnica kółka pomiarowego 15 cm. Na stoliku pomiarowym jest wmontowane urządzenie pomiarowe rejestrujące wskaźnik nierówności. Urządzenie rejestrujące mierzy prześwity i rejestruje je.

Pomiar równości planografem polega na przejeździe przyrządu wzdłuż badanego odcinka drogi z prędkością nie przekraczającą 10 km/h. Urządzenie rejestrujące mierzy i rejestruje wielkości prześwitu pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych planografu, a nawierzchnią.

Dopuszczalna wartość prześwitów mierzonych planografem dla 1 warstwy licząc od góry dla nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 9 mm.

 

Po odbiorze

Po prawie pięciu miesiącach robót odebrano inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 105194L w Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim” dofinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Celowego. W odbiorze uczestniczył Burmistrz Łęcznej Pan Leszek Włodarski, przedstawiciel wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego, a także członkowie komisji odbiorowej powołanej przez Burmistrza Łęcznej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć kolejnej drogi przebudowanej w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij