Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy możliwe jest zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Warunki skorzystania z trybu pozakonkursowego:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku budżetowym, a wysokość środków finansowych przyznanych w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PROCEDURA:

1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy występuje do Burmistrza Łęcznej z ofertą realizacji zadania publicznego. Oferta musi spełniać wymogi wskazane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Burmistrz Łęcznej rozpatruje złożoną ofertę pod względem celowości realizacji zadania publicznego.
3. Zaakceptowana oferta upubliczniana jest w ciągu 7 dni od momentu wpływu do Urzędu Miejskiego poprzez zamieszczenie jej:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej
  • na stronie internetowej www.leczna.pl w zakładce przeznaczonej dla organizacji pozarządowych

4. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia.
5. Umowa na realizację zadania zawierana jest po upływie wskazanych 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag do oferty.

13.03.2024
#Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji
TRYB POZAKONKURSOWY – OGŁOSZENIE

Burmistrz Łęcznej, uznając celowość realizacji zadania przedstawionego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicz...

03.11.2023
#Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji
Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Łęcznej, uznając celowość realizacji zadania przedstawionego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicz...

11.04.2023
#Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji
Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego - zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Turniej Wiedzy o Łęcznej 2023

Burmistrz Łęcznej, uznając celowość realizacji zadania przedstawionego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicz...

11.04.2023
#Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji
Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego - zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego PLAMA 1983-2023

Burmistrz Łęcznej, uznając celowość realizacji zadania przedstawionego przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji...

16.09.2022
#Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji
TRYB POZAKONKURSOWY – OGŁOSZENIE

Burmistrz Łęcznej, uznając celowość realizacji zadania przedstawionego przez Stowarzyszenie MONAR podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327);

05.08.2022
#Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji
Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego Łęczyńskie Zabytki 2022

Burmistrz Łęcznej, uznając celowość realizacji zadania przedstawionego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicz...

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij