Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa ustawa o ordynacji wyborczej do rad gmin. 

Obecnym Przewodniczącym Rady Miejskiej jest mgr Krzysztof Matczuk.

Rada Miejska w Łęcznej liczy 21 członków, którzy rozpatrują i rozstrzygają w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw. 

Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje nie umieszczone w planach pracy Rady Miejskiej. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej, proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

Sesje Rady Miejskiej są jawne i może w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec. Transmisja wideo z obrad Rady Miejskeij w Łęcznej dostępna jest tutaj.
Treść podjętych uchwał oraz więcej informacji o Radzie Miejskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęczna.

Obsługą Rady Miejskiej zajmuje się jej biuro.
Biuro Rady Miejskiej mieści sie w budynku przy ulicy Plac Kościuszki 22
Telefon: 81 752 03 41

 

Radni VIII kadencji 

Krzysztof Matczuk - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Winiarski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Grzesiuk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Stanisław Łuczyński 
Teodozja Ewa Syta 
Piotr Daniel Kotuła 
Piotr Michał Winiarski 
Michał Bernard Czajkowski 
Adam Piotr Susz 
Danuta Agnieszka Szychta-Zagwodzka 
Łukasz Konrad Sawicki 
Andrzej Jan Grzesiuk 
Grzegorz Jacek Pelica
Tomasz Dudek
Zbigniew Jan Łagodziński 
Marzena Renata Florek 
Krzysztof Matczuk 
Iga Anna Zawisza-Klimkiewicz 
Michał Paweł Targoński 
Mariusz Grzegorz Fijałkowski 
Renata Okoń 
Halina Mazurkiewicz 
Antoni Pasieczny 
Jan Skibiński 

 

Radni i składy Komisji Stałych kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna
1. Targoński Michał - przewodniczący
2. Okoń Renata - zastępca przewodniczącego
3. Skibiński Jan
4. Pasieczny Antoni
5. Mazurkiewicz Halina
6. Kotuła Piotr

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Sawicki Łukasz - przewodniczący
2. Mazurkiewicz Halina
3. Szychta –Zagwodzka Danuta
4. Syta Teodozja
5. Pasieczny Antoni
6. Targoński Michał
7. Susz Adam

Komisja Finansów i Budżetu
1. Skibiński Jan - przewodniczący 
2. Winiarski Piotr
3. Okoń Renata
4. Grzesiuk Andrzej
5. Łuczyńki Jarosław
6. Kotuła Piotr
7. Fijałkowski Mariusz
8. Łagodziński Zbigniew

Komisja Inwestycji
1. Łuczyński Jarosław - przewodniczący
2. Syta Teodozja
3. Szychta –Zagwodzka Danuta (do 27 listopada 2019)
4. Kotuła Piotr
5. Targoński Michał
6. Pasieczny Antoni
7. Fijałkowski Mariusz
8. Łagodziński Zbigniew

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Syta Teodozja - przewodniczący
2. Łuczyński Jarosław
3. Kotuła Piotr
4. Czajkowski Michał

Komisja Oświaty
1. Florek Marzena - przewodniczący
2. Szychta –Zagwodzka Danuta
3. Grzesiuk Andrzej
4. Matczuk Krzysztof
5. Pelica Grzegorz

Komisja Bezpieczeństwa i Zdrowia
1. Czajkowski Michał - przewodniczący
2. Dudek Tomasz
3. Zawisza – Klimkiewicz Iga
4. Mazurkiewicz Halina
5. Florek Marzena

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży
1. Pelica Grzegorz - przewodniczący
2. Zawisza – Klimkiewicz Iga
3. Winiarski Piotr
4. Dudek Tomasz
5. Florek Marzena
6. Okoń Renata
7. Sawicki Łukasz
8. Matczuk Krzysztof
9. Susz Adam

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij