Rada Miejska

System obsługi Rady Miejskiej "esesja" zawierający informacje o Sesjach Rady Miejskiek w Łęcznej oraz posiedzeniach komisji dostępny jest pod adresem: https://leczna.esesja.pl/
Transmisje online dostepne są na żywo na www.youtube.com

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa ustawa o ordynacji wyborczej do rad gmin. 

Obecnym Przewodniczącym Rady Miejskiej jest mgr Krzysztof Matczuk.

Rada Miejska w Łęcznej liczy 21 członków, którzy rozpatrują i rozstrzygają w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw. 

Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje nie umieszczone w planach pracy Rady Miejskiej. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej, proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

Sesje Rady Miejskiej są jawne i może w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec. Transmisja wideo z obrad Rady Miejskeij w Łęcznej dostępna jest tutaj.
Treść podjętych uchwał oraz więcej informacji o Radzie Miejskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęczna.

Obsługą Rady Miejskiej zajmuje się jej biuro.
Biuro Rady Miejskiej mieści sie w budynku przy ulicy Plac Kościuszki 22
Telefony:
81-535-86-20
81-535-86-21

Radni VIII kadencji 

Krzysztof Matczuk - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Winiarski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Renata Okoń – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – od dn.28.10.2021 r.
Andrzej Grzesiuk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. (wygaśnięcie mandatu z dn. 21.12.2020)
Zbigniew Łagodziński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (od dn. 07.04.2021 r. do dn. 25.08.2021 r.)

Jarosław Stanisław Łuczyński 
Teodozja Ewa Syta 
Piotr Daniel Kotuła 
Piotr Michał Winiarski 
Michał Bernard Czajkowski 
Adam Piotr Susz 
Danuta Agnieszka Szychta-Zagwodzka (wygaśnięcie mandatu z dniem 05.09.2022 r.)
Łukasz Konrad Sawicki 
Grzegorz Jacek Pelica
Tomasz Dudek
Zbigniew Jan Łagodziński 
Marzena Renata Florek 
Krzysztof Matczuk 
Iga Anna Zawisza-Klimkiewicz 
Michał Paweł Targoński 
Mariusz Grzegorz Fijałkowski 
Renata Okoń 
Halina Mazurkiewicz 
Antoni Pasieczny 
Jan Skibiński 
Marek Wojciechowski (złożenie ślubowania 27.01.2021)
Andrzej Jan Grzesiuk  (wygaśnięcie mandatu z dniem 21.12.2020)
Anna Bogumiła Wróbel (złożenie ślubowania 12.10.2022)

 

Radni i składy Komisji Stałych kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna

1. Targoński Michał - przewodniczący
2. Zawisza – Klimkiewicz Iga - zastępca Przewodniczącego od dn. 28.10.2021
3. Skibiński Jan
4. Pasieczny Antoni
5. Mazurkiewicz Halina
6. Dudek Tomasz (członek od dn. 28.09.2022)
Kotuła Piotr (członek do dn.27.09.2022)
Okoń Renata – zastępca Przewodniczącego (do dn. 27.10.2021)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Sawicki Łukasz - przewodniczący
2. Syta Teodozja
3. Pasieczny Antoni
4. Targoński Michał
5. Susz Adam
6. Wróbel Anna (członek od 12.10.2022)
Mazurkiewicz Halina (członek do dn. 25.05.2021)
Szychta –Zagwodzka Danuta (wygaśnięcie mandatu z dn. 05.09.2022 r.)

Komisja Finansów i Budżetu
1. Fijałkowski Mariusz - przewodniczący  (od dn.26.08.2021)
2. Winiarski Piotr
3. Okoń Renata
4. Łuczyński Jarosław
5. Kotuła Piotr
6. Skibiński Jan – (przewodniczący od dn.23.11.2018 do dn. 25.08.2021)
7. Łagodziński Zbigniew
Grzesiuk Andrzej (wygaśnięcie mandatu z dn.21.12.2020)

Komisja Inwestycji

1. Łuczyński Jarosław - przewodniczący
2. Syta Teodozja
3. Mazurkiewicz Halina (członek od dn. 29.01.2020)
4. Kotuła Piotr
5. Targoński Michał
6. Pasieczny Antoni
7. Fijałkowski Mariusz
8. Łagodziński Zbigniew
9. Wojciechowski Marek (członek od dn. 27.01.2021)
 Szychta –Zagwodzka Danuta (do dn. 26.11.2019)

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Mazurkiewicz Halina (członek od dn. 26.05.2021; przewodnicząca od dn.28.09.2022)
2. Łuczyński Jarosław
3. Syta Teodozja (przewodnicząca od dn.23.11.2018 do dn.06.04.2021)
4. Czajkowski Michał
5. Zawisza – Klimkiewicz Iga (członek od dn. 26.05.2021)
Susz Adam (członek od dn. 28.09.2022)
Kotuła Piotr – (przewodniczący od dn.07.04.2021 do dn.27.09.2022 ; członek do dn. 27.09.2022)

Komisja Oświaty

1. Florek Marzena - przewodniczący
2. Matczuk Krzysztof
3. Pelica Grzegorz
4. Wojciechowski Marek (członek od dn. 27.01.2021)
5. Wróbel Anna (członek od dn. 12.10.2022)
Grzesiuk Andrzej (wygaśnięcie mandatu z dn. 21.12.2020)
Szychta –Zagwodzka Danuta (wygaśnięcie mandatu z dn. 05.09.2022)

Komisja Bezpieczeństwa i Zdrowia
1. Czajkowski Michał - przewodniczący
2. Dudek Tomasz
3. Florek Marzena
4. Winiarski Piotr (członek od dn. 26.05.2021)
Zawisza – Klimkiewicz Iga (członek do dn. 25.05.2021)
Mazurkiewicz Halina (członek do dn. 28.01.2020)

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży
1. Pelica Grzegorz - przewodniczący
2. Dudek Tomasz
3. Florek Marzena
4. Okoń Renata
5. Sawicki Łukasz
6. Matczuk Krzysztof
7. Susz Adam
8. Wojciechowski Marek (członek od dn. 27.01.2021)
Winiarski Piotr (członek do dn. 25.05.2021)
Zawisza – Klimkiewicz Iga

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij