Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa ustawa o ordynacji wyborczej do rad gmin. 

Obecnym Przewodniczącym Rady Miejskiej jest mgr Krzysztof Matczuk.

Rada Miejska w Łęcznej liczy 21 członków, którzy rozpatrują i rozstrzygają w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do kompetencji Rady określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydanych w wykonaniu i na podstawie ustaw. 

Rada Miejska odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań Rady nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami nadzwyczajnymi są sesje nie umieszczone w planach pracy Rady Miejskiej. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej, proponując projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

Sesje Rady Miejskiej są jawne i może w nich uczestniczyć każdy mieszkaniec. Transmisja wideo z obrad Rady Miejskeij w Łęcznej dostępna jest tutaj.
Treść podjętych uchwał oraz więcej informacji o Radzie Miejskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęczna.

Obsługą Rady Miejskiej zajmuje się jej biuro.
Biuro Rady Miejskiej mieści sie w budynku przy ulicy Plac Kościuszki 22
Telefon: 81 752 03 41

 

Radni VIII kadencji 

Krzysztof Matczuk - Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Winiarski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Grzesiuk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Stanisław Łuczyński 
Teodozja Ewa Syta 
Piotr Daniel Kotuła 
Piotr Michał Winiarski 
Michał Bernard Czajkowski 
Adam Piotr Susz 
Danuta Agnieszka Szychta-Zagwodzka 
Łukasz Konrad Sawicki 
Andrzej Jan Grzesiuk 
Grzegorz Jacek Pelica
Tomasz Dudek
Zbigniew Jan Łagodziński 
Marzena Renata Florek 
Krzysztof Matczuk 
Iga Anna Zawisza-Klimkiewicz 
Michał Paweł Targoński 
Mariusz Grzegorz Fijałkowski 
Renata Okoń 
Halina Mazurkiewicz 
Antoni Pasieczny 
Jan Skibiński 

 

Radni i składy Komisji Stałych kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna
1. Targoński Michał - przewodniczący
2. Okoń Renata - zastępca przewodniczącego
3. Skibiński Jan
4. Pasieczny Antoni
5. Mazurkiewicz Halina
6. Kotuła Piotr

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Sawicki Łukasz - przewodniczący
2. Mazurkiewicz Halina
3. Szychta –Zagwodzka Danuta
4. Syta Teodozja
5. Pasieczny Antoni
6. Targoński Michał
7. Susz Adam

Komisja Finansów i Budżetu
1. Skibiński Jan - przewodniczący 
2. Winiarski Piotr
3. Okoń Renata
4. Grzesiuk Andrzej
5. Łuczyńki Jarosław
6. Kotuła Piotr
7. Fijałkowski Mariusz
8. Łagodziński Zbigniew

Komisja Inwestycji
1. Łuczyński Jarosław - przewodniczący
2. Syta Teodozja
3. Halina Mazurkiewicz (od dnia 29 stycznia 2020)
4. Kotuła Piotr
5. Targoński Michał
6. Pasieczny Antoni
7. Fijałkowski Mariusz
8. Łagodziński Zbigniew
 Szychta –Zagwodzka Danuta (do 27 listopada 2019)

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Syta Teodozja - przewodniczący
2. Łuczyński Jarosław
3. Kotuła Piotr
4. Czajkowski Michał

Komisja Oświaty
1. Florek Marzena - przewodniczący
2. Szychta –Zagwodzka Danuta
3. Grzesiuk Andrzej
4. Matczuk Krzysztof
5. Pelica Grzegorz

Komisja Bezpieczeństwa i Zdrowia
1. Czajkowski Michał - przewodniczący
2. Dudek Tomasz
3. Zawisza – Klimkiewicz Iga
4. Mazurkiewicz Halina (od 29 stycznia 2020)
5. Florek Marzena

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży
1. Pelica Grzegorz - przewodniczący
2. Zawisza – Klimkiewicz Iga
3. Winiarski Piotr
4. Dudek Tomasz
5. Florek Marzena
6. Okoń Renata
7. Sawicki Łukasz
8. Matczuk Krzysztof
9. Susz Adam

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij