Przebudowa drogi gminnej nr 105177L w Podzamczu i Witaniowie

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Nr umowy: umowa nr 490 z dnia 16.03.2022 r., aneks nr 1 z dnia 17.08.2022 r., aneks nr 2 z dnia 28.11.2022 r., aneks nr 3 z dnia 05.01.2023 r., aneks nr 4 z dnia 23.02.2023 r.

Data podpisania umowy: 16.03.2022 r.

Okres realizacji projektu: od 20.06.2022 r. do 28.04.2023 r.

Wartość ogółem: 3.449.171,73 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2.994.133.10 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.461.760,96 zł

Cele projektu:

 • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Łęczna,

 • zapewnienie spójności sieci dróg gminnych na terenie gminy Łęczna z regionalnym układem drogowym,

 • podniesienie standardu technicznego dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów,

 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych gminy Łęczna,

 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych,

 • poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu.

 

Stan przed przebudową

Droga nr 105177L pełni ważną funkcję w układzie drogowym gminy Łęczna ponieważ łączy drogę wojewódzką nr 820 (Łęczna-Sosnowica) z drogą wojewódzką nr 813 (Międzyrzec Podlaski-Łęczna). Droga posiadała zniszczoną nawierzchnię bitumiczną, bez utwardzonych poboczy, z odwodnieniem powierzchniowym do istniejącego rowu w granicach pasa drogowego. Konstrukcja drogi składająca się ze stabilizacji piasku cementem i nawierzchni asfaltowej była niewystarczająca do przenoszenia istniejącego ruchu pojazdów. Droga była wąska, a ruch pieszych odbywał się po drodze. Brakowało urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także oświetlenia na całej długości drogi. Łączna długość drogi 105177L wynosi 1658,30 m. W 2015 roku wykonano przebudowę odcinka jezdni o długości 424,20 m.  Przebudowa nie obejmowała wykonania chodnika, ani budowy oświetlenia.

 

 

Zakres robót

Przebudowa drogi gminnej nr 105177L prowadzona była na odcinku o długości 1234 m od drogi wojewódzkiej nr 813 do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do terenów po byłym PGR w Podzamczu. Pozostały odcinek do drogi wojewódzkiej nr 820 o długości 424,30 m został przebudowany w 2015 roku. Na całej długości drogi nr 105177L (1658,30 m) pomiędzy drogą wojewódzką nr 813, a drogą wojewódzką nr 820 zaplanowano budowę lewostronnego chodnika oraz budowę oświetlenia. Szczegółowy zakres projektu obejmował:

 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości 25 cm metodą recyklingu,

 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki mineralnej stabilizowanej mechanicznie o grubości 8 cm,

 • wykonanie poszerzeń jezdni z kruszywa betonowego o grubości 20 cm,

 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,

 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,

 • wykonanie lewostronnego chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0 m,

 • wykonanie prawostronnego pobocza z kruszywa mineralnego o szerokości 1,00 m,

 • odtworzenie rowu odwadniającego po prawej stronie drogi,

 • budowa oświetlenia wzdłuż drogi,

 • budowa zjazdów z drogi z kruszywa mineralnego i kostki brukowej,

 • budowa kanału technologicznego,

 • odtworzenie terenów zielonych,

 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (przejścia wyniesione),

 • oznakowanie poziome i pionowe.

 

Recykling

Przebudowa drogi została zrealizowana w technologii recyklingu na miejscu. To proces technologiczny polegający na wykorzystaniu istniejącej nawierzchni po doziarnieniu jej kruszywem, dodaniu cementu w ilości 25 kg/m2 i wymieszaniu go przy zachowaniu optymalnej wilgotności, a następnie z tak uzyskanej mieszanki wykonanie warstwy podbudowy w jednym ciągu technologicznym samobieżną maszyną frezującą i układającą. Na podbudowę z recyklingu została ułożona warstwa z kruszywa mineralnego oraz 2 warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm.

To sprawdzona metoda, która była już wykorzystywana min. przy przebudowie dróg w Podzamczu, Witaniowie, Ciechankach Łęczyńskich, na odcinku ul. Wierzbowej oraz Ciechankach Krzesimowskich i Piotrówku Drugim.

 

 

Stan po przebudowie

Po zakończeniu przebudowy powstała droga gminna klasy zbiorczej o długości 1234 m o nawierzchni bitumicznej wykonanej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, o szerokości pasa 3,0 m każdy (przed przebudową 2,0 m). Po lewej stronie drogi powstał chodnik o szerokości 2,0 m i długości 1658,30 m (dodatkowe 424,30m do drogi wojewódzkiej nr 820), a po lewej stronie utwardzone pobocze z kruszywa betonowego o szerokości 1,00 m. Drogę oświetlają oprawy umieszczone na 42 słupach. Droga jest odwadniana w sposób uporządkowany do odtworzonego rowu odwadniającego. Przy drodze ustawiono znaki drogowe. Przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną nr 105195L. W ciągu drogi wybudowano 2 skrzyżowania wyniesione ograniczające prędkość przejazdu (skrzyżowanie z drogą gminną nr 105182L oraz drogą gminną nr 105176L). W ramach inwestycji powstały 4 przejścia dla pieszych wyposażone w obniżone krawężniki, fakturowe oznaczenie nawierzchni o kolorystyce odmiennej od nawierzchni jezdni.

Po zakończeniu przebudowy odcinek wykonany w ramach projektu o długości 1234 m wraz z odcinkiem przebudowanym w 2015 roku o długości 424 m tworzą funkcjonalnie jedną drogę wraz z towarzyszącą infrastrukturą, która łączy drogi wojewódzkie nr 813 i 820.

Konstrukcja przebudowanej drogi:

 • stabilizacja istniejącej konstrukcji – 25 cm,

 • podbudowa z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm – 8 cm,

 • warstwa wiążąca – 5 cm,

 • warstwa ścieralna – 4 cm.

Charakterystyka techniczna drogi

 • długość drogi – 1234 m,

 • szerokość jezdni – 6 m,

 • przekrój drogi – 1x2,

 • spadek jezdni jednostronny – 2%,

 • szerokość prawostronnego pobocza – 1,00 m,

 • długość lewostronnego chodnika - 1658 m,

 • szerokość lewostronnego chodnika – 2,00 m,

 • liczba słupów oświetleniowych – 42 szt.,

 • skrzyżowania wyniesione – 2 szt.,

 • przejścia dla pieszych – 4 szt.

 

Informacje o realizacji projektu

17.02.2022 r. - Pozyskaliśmy pieniądze na drogę w Witaniowie

01.04.2022 r. - Nowa droga w Podzamczu i Witaniowie

28.06.2022 r. - Umowa na przebudowę drogi w Podzamczu i Witaniowie podpisana

03.11.2022 r. - Przebudowa drogi w Podzamczu i Witaniowie

18.11.2022 r. - Nowy asfalt w Podzamczu i Witaniowie

05.04.2023 r. - Przebudowa drogi w Podzamczu i Witaniowie na finiszu

09.05.2023 r.Nowa droga w Podzamczu i Witaniowie

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij