Konsultacje

17.02.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

30.01.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia  września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  ( Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072 ) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia  do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej.

27.01.2020
#Konsultacje
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Łęcznej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 146/2019 z dn. 31.12.2019 r.

27.01.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.01.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

24.12.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

19.12.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uch...

06.12.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

04.12.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

04.12.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nagród edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

26.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (...

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

26.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

19.11.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nagród edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

15.11.2019
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. zmian uchwał w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

08.11.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psyc

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

08.11.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

28.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektów zmian uchwał w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2020

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020.

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij