Konsultacje

12.04.2024
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychic

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalist...

28.03.2024
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, wymiaru i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, wymiaru i zakres usług sąsiedzkich oraz spos&o...

22.03.2024
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjne...

06.03.2024
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

16.02.2024
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychic

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalist...

15.02.2024
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w roku 2024

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w roku 2024

Zgodn...

29.01.2024
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, wymiaru i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, wymiaru i zakres usług sąsiedzkich oraz spos&o...

22.01.2024
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2024 roku.

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzi...

27.12.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie nadania nazwy Józefa Porzyckiego dla ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

Zgodnie z wymogami § 1 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dz...

27.12.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

12.12.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzi...

07.12.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

01.12.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej  z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dot...

01.12.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach doty...

17.11.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2024

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

17.11.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

17.11.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

17.11.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2024

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole...

10.11.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjal...

02.11.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2024

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

02.11.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

02.11.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

02.11.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2024

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

25.10.2023
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwały dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

19.10.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

12.10.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łęczna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

06.10.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeni...

04.10.2023
#Konsultacje
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

02.10.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkoln

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

02.10.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkoln

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

22.09.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łęczna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Łęczna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sp...

21.08.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowyc

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

31.07.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

27.07.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalac

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opró...

13.07.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Na p...

23.06.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz szczeg...

30.05.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

29.05.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

16.05.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

12.05.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.04.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna”

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

05.04.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

05.04.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

05.04.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników prz

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

31.03.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane ...

27.03.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Łęczna”

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

17.03.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

17.03.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

17.03.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

16.03.2023
#Konsultacje
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem z...

27.02.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w roku 2023

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w roku 2023

Zgod...

13.02.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/341/2022 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/341/2022 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z orga...

10.02.2023
#Konsultacje
Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2023 roku

Projekt uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2023 roku.

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w...

08.02.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rz...

07.02.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty targowej

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

07.02.2023
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Sprawozdanie - konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczni&oacu...

27.01.2023
#Konsultacje
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/341/2022 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność p

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/341/2022 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozar...

23.01.2023
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie opłaty targowej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

19.01.2023
#Konsultacje
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Na podstawie § 3 ust. 4 Uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz...

18.01.2023
#Konsultacje
Konsultacje projektu uchwały sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowe...

29.11.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie - konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Sprawozdanie - konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczni&oacu...

17.11.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

14.11.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

14.11.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

14.11.2022
#Konsultacje
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzi...

04.11.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2023

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

04.11.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

04.11.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

28.10.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacji projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

27.10.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

26.10.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia ...

26.10.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Łęczna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lu...

24.10.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w roku 2022

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego   w dziedzinach dotyczą...

20.10.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

14.10.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2023

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2023

14.10.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023

14.10.2022
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

06.10.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Łęczna

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Łęczna

06.10.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

28.09.2022
#Konsultacje
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

28.09.2022
#Konsultacje
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2022 roku

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2022 roku...

27.09.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat, w publicznych ..

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

27.09.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych ...

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

27.09.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze ...

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

14.09.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 R...

13.09.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

12.09.2022
#Konsultacje
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych p

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzi...

12.09.2022
#Konsultacje
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzi...

12.09.2022
#Konsultacje
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę, w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i inn

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzi...

25.08.2022
#Konsultacje
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2022/2023.

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzi...

19.05.2022
#Konsultacje
Konsultacje w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Łęczna

Wszystkie informacje dot. konsultacji dostępne są w załączniku.

05.05.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścic

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w częś...

05.05.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odp...

05.05.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wa...

27.04.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

27.04.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji filii nr 4 z siedzibą w Zakrzowie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej oraz zmiany Statutu

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

20.04.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikac

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

20.04.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

20.04.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

11.04.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w s...

11.04.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie likwidacji filii nr 4 z siedzibą w Zakrzowie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej oraz zmiany Statutu

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie likwidacji filii nr 4 z siedzibą w Zakrzowie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej oraz zmiany Statutu

...
25.03.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad do prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego     w dziedzinach dotyc...

11.03.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad do prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad do prowadzenia handlu w wy...

10.03.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie § 3 ust. 4 u...

03.03.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach.

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym,...

24.02.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w roku 2022

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego     w dziedzinach dotyc...

15.02.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

20.01.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2022 roku

Zawiadomienie o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2022 roku.

20.01.2022
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie nadania nazwy Cichy Zakątek dla ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie nadania nazwy Cichy Zakątek dla ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna.

05.01.2022
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

29.12.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścic

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w częś...

29.12.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infr...

29.12.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odp...

29.12.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wa...

14.12.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

14.12.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

14.12.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

14.12.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikac

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

09.12.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

18.11.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży po...

15.11.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikac

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

15.11.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

15.11.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

15.11.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2022

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

15.11.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

15.11.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2022

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

03.11.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

03.11.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Sprawozdanie z konsultacji uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

29.10.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2022

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

28.10.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

28.10.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

28.10.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2022

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

18.10.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

18.10.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

18.10.2021
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu P

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

13.10.2021
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej

Na podstawie § 3 ust. 4 Uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz...

06.10.2021
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 i Gminnego Programu P

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

24.09.2021
#Konsultacje
Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej

Na podstawie § 3 ust. 4 Uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz...

20.09.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

16.09.2021
#Konsultacje
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

24.08.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

24.08.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

20.08.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczna na lata 2021 – 2026

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczna na lata 2021 &nda...

17.08.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzi...

16.08.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopni...

16.08.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyj...

06.08.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzi...

05.08.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęczna na lata 2021 - 2026

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczący...

04.08.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna

Zawiadomienie o konsultacjach projektu sprawie   Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łęczna

27.07.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych skła

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

27.07.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej

15.07.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna.

Zgodnie z ...

30.06.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna.

Na podstawie § 3 ust. 4 ...

27.05.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łęczna lub jej..

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających chara...

17.05.2021
#Konsultacje
Protokół podsumowania i analizy wyników konsultacji w sprawie zmiany statutów sołectw

W terminie do 10 maja 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Łęcznej wpłynęło 11 wniosków sołtysów. Nie wpłynęły żadne ankiety lub wnioski mieszkańców. Wszystkie wnioski sołtysów pozytywnie opiniują przesłany do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej zmieniającej uchwalę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Łęczna.

10.05.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: niedochodzenia należności przypadających Gminie Łęczna lub jej jednostkom organizacyjnym o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz należności z tytułu

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

10.05.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łęczna lub jej jednostkom orga

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

28.04.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infr...

12.04.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej

Sprawozdanie z konsultacji  projektu uchwały  w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej.

06.04.2021
#Konsultacje
Konsultacje w sprawie zmiany statutów sołectw

Poddaje się konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Łęcznej zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Łęczna.

31.03.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

29.03.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

18.03.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały  w sprawie likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Nowogrodzie jako filii Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej

08.03.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 

26.02.2021
#Konsultacje
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 roku.

Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Łęcznej z dnia 21 stycznia 2021 roku

15.02.2021
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

11.02.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w roku 2021

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w roku 2021

28.01.2021
#Konsultacje
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie zwoleninia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie zwoleninia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

27.01.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody

Sprawozdanie z konsultacji  projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

27.01.2021
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczna w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczna w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych kons...

18.01.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

Konsulacje w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna.

12.01.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072 ) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

07.01.2021
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczna w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

22.12.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łęczna

Sprawozdanie z konsultacji  projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łęczna.

08.12.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

07.12.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 
8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotycząc...

25.11.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

25.11.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łęczna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

23.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

23.11.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr ...

23.11.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej ...

10.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072).

10.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072). Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łęczna.

02.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

02.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

22.10.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

19.10.2020
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu P

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

07.10.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

30.09.2020
#Konsultacje
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

10.09.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2020/2021

Sprawozdanie z konsultacji  projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2020/2021

27.08.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

06.08.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 
8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

10.06.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały  w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych Miasta Łęczna.

27.05.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 R...

21.05.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w  sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej.

14.05.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

11.05.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

06.05.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej.

29.04.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie zmiany granic aglomeracji Łęczna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie zmiany granic aglomeracji Łęczna.

29.04.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczna w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczna w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 

21.04.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczna w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

15.04.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany granic aglomeracji Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

19.03.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

19.03.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

19.03.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komuni

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

04.03.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków (...)

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

04.03.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

27.02.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

Zawiadomienie o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

17.02.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

30.01.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia  września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  ( Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072 ) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia  do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej.

27.01.2020
#Konsultacje
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Łęcznej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 146/2019 z dn. 31.12.2019 r.

27.01.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.01.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

24.12.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

19.12.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uch...

06.12.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

04.12.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

04.12.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nagród edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

26.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (...

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

26.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

19.11.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nagród edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

15.11.2019
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. zmian uchwał w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

08.11.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psyc

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

08.11.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

28.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektów zmian uchwał w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2020

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020.

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
ESP  /y5j80b3hn1/skrytka

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij