Konsultacje

25.11.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

25.11.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łęczna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

23.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

23.11.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr ...

23.11.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej ...

10.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072).

10.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072). Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łęczna.

02.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

02.11.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

22.10.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

19.10.2020
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu P

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

07.10.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

30.09.2020
#Konsultacje
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

10.09.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2020/2021

Sprawozdanie z konsultacji  projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2020/2021

27.08.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w  sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

06.08.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 
8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

10.06.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały  w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych Miasta Łęczna.

27.05.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 R...

21.05.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w  sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej.

14.05.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych Miasta Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

11.05.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

06.05.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z opłaty targowej.

29.04.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie zmiany granic aglomeracji Łęczna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie zmiany granic aglomeracji Łęczna.

29.04.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczna w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczna w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 

21.04.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczna w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

15.04.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany granic aglomeracji Łęczna

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

19.03.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

19.03.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

19.03.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komuni

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

04.03.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków (...)

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

04.03.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

27.02.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

Zawiadomienie o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna

17.02.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

30.01.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia  września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowej oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  ( Dz. U. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 116, poz. 2072 ) Urząd Miejski w Łęcznej przedstawia  do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt uchwały sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej.

27.01.2020
#Konsultacje
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Łęcznej ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 146/2019 z dn. 31.12.2019 r.

27.01.2020
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.01.2020
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

24.12.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

19.12.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uch...

06.12.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łęczna w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

04.12.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

04.12.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie nagród edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

26.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (...

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

26.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

19.11.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nagród edukacyjnych dla uzdolnionych uczniów

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

15.11.2019
#Konsultacje
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektów uchwał dot. zmian uchwał w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

13.11.2019
#Konsultacje
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Zgodnie z wymogami § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący...

08.11.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psyc

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

08.11.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

28.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektów zmian uchwał w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały Nr XLII/357/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 8 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącyc...

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łęczna na rok 2020

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2020.

24.10.2019
#Konsultacje
Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontakt

Urząd Miejski w Łęcznej
21-010 Łęczna
Plac Kościuszki 5
Województwo lubelskie
Powiat łęczyński
tel.: 81 535 86 00
faks.: 81 752 02 42
Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00

e-mail: info@um.leczna.pl
NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
 

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia z naszej strony?Zgadzam się

Media społecznościowe

© 2018 Łęczna - serwis Urzędu Miejskiego w Łęcznej.
Projekt i wykonanie - freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj » zamknij